knižní novinky detailolomouc: ikona – okno do věčnosti, historický odkaz byzantského umění a východního pravoslaví

Olomouc: Ikona – Okno do věčnosti, historický odkaz byzantského umění a východního pravoslaví

Janě Baudišové patří velká zásluha, že se českému čtenáři dostává do rukou kniha Teologie ikony, kterou napsal Leonid Alexandrovič Uspenskij, velký znalec ruské ikony. V roce 1926 Uspenskij přijel do Paříže, kde se zapojil do kulturního dění ruských emigrantů. O šest let později vystavoval svoje výtvarná díla společně s Larionovem, Gončarovovou a dalšími výtvarníky.

Zaujali však ho ikony a sám si zkusil jednu z nich vytvořit. Krok za krokem tak objevoval tajemství staré malby, která se pro něj stala oknem do věčnosti. Teoretickým výsledkem jeho objevů a poznatků se stala kniha Teologie ikony, obsáhlý a čtenářsky přístupný úvod k pochopení obrazové tradice byzantského umění a východního pravoslaví.

Baudišová ke knize Teologie ikony přidala další užitečný text O příčinách ikonoboreckých sporů podle traktátů ctihodného Jana Damašského. Autorem je mnich Nikolaj Sacharov a jeho stať byla bakalářskou prací z roku 1995 při studiu teologie na Oxfordské univerzitě ve Velké Británii. Text se týká ikonoboreckých sporů v Byzanci v době raného středověku.

Kniha Ikona – Okno do věčnosti doplňuje publikace Ikona v ruském myšlení 20. století, kterou česky vydalo Nakladatelství Pavla Mervarta v roce 2011, Ikona – obraz neviditelného od Egona Sendlera (2011), výbor ze studií V. N. Lazareva, který vyšel v Odeonu pod názvem Styl a kultura v roce 1989 a Lazarevovu českou monografii Svět Andreje Rubleva z roku 1981.

(SK)

 

Leonid Alexandrovič Uspenskij, Nikolaj Sacharov, Ikona - Okno do věčnosti, přeložila a k českému vydání přiopravila jana Baudišová, vydala Olomoucko-brněnské eparchie Pravoslavné církve v českých zemích, Olomouc 2019, s. 542, cena 449 Kč

 

Anotace vydavatele:

Kniha Ikona – Okno do věčnosti obsahuje dvě vrcholná díla pravoslavné ikonologie poslední čtvrtiny 20. století: Teologie ikony pravoslavné Církve L. A. Uspenského a stať mnicha Nikolaje (Sacharova) O příčinách ikonoboreckých sporů podle traktátů ctihodného Jana Damašského. Jejich společným znakem je hluboký vhled do tématu ikony a jejího historického a teologického pozadí založený na důkladném studiu děl svatých církevních Otců a dalších dobových literárních pramenů. Kniha je při vší hloubce své erudovanosti čtivá a českému čtenáři přináší poznání o světě pravoslavných ikon a pravoslavné teologie, jež jsou zatím u nás téměř neprozkoumanými oblastmi lidské kultury a zbožnosti. Její ilustrace představují nejlepší díla pravoslavné ikonografie a seznamují čtenáře i s českou pravoslavnou ikonou.

L. A. Uspenskij, Teologie ikony pravoslavné Církve

Českému čtenáři se poprvé v dějinách dostává do rukou text, který takto fundovaně a uceleně uvádí do chápání významu, řeči a smyslu pravoslavných ikon. Umožňuje porozumět, proč byly ikony od nejstarších křesťanských dob zhotovovány a začleňovány do zbožnosti, a odkrýt skutečné hlubiny jejich krásy. Kniha patří k tomu nejlepšímu, co bylo o problematice ikonografie a ikonologie za posledních sto let napsáno. Autor je díky své erudici z nejpovolanějších. Své životní dílo psal jako obranu ikon před útoky z nejrůznějších stran – teologických či umělecko-kulturních. Prostřednictvím ikonologie se čtenář v knize seznamuje i s pravoslavím jako takovým, s jeho učením, dějinami a s jeho přístupem k problému hledání pravdy. Kniha je vysoce ceněna pro svou preciznost a zároveň srozumitelnost, s nimiž čtenáři otevírá podivuhodný svět ikon i pravoslavné víry.

Jerodiákon Nikolaj (Sacharov) O příčinách ikonoboreckých sporů podle traktátů ctihodného Jana Damašského

Jerodiákon Nikolaj je mnichem v pravoslavném monastýru sv. Jana Křtitele v Essexu. Ve své stati rozebírá traktáty sv. Jana Damašského Řeči na obranu obrazů, v nichž nachází dosud nepovšimnuté významy a akcenty teologicky odůvodňující zázračnost mnohých pravoslavných ikon.


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru