knižní novinky detailolomouc: olomoucké knížectví přemysla otakara i. (1201-1212) (národní památkový ústav)

Olomouc: Olomoucké knížectví Přemysla Otakara I. (1201-1212) (Národní památkový ústav)

Anotace:

Národní památkový ústav, ÚOP Olomouc, vydal monografii „Olomoucké knížectví Přemysla Otakara I. (1201–1212)“ Pavla Šlézara. Kniha přináší na základě písemných pramenů a nových archeologických nálezů první ucelený pohled na období přímé vlády Přemysla Otakara I. nad Olomouckem v letech 1201–1212, kdy se Přemysl tituloval jako olomoucký či moravský kníže.

Krátké období přímé vlády Přemysla Otakara I. nad Olomouckem bylo předělem mezi raně středověkým knížecím věkem a novou epochou markrabské Moravy vrcholného středověku. Kniha optikou písemných pramenů a za pomoci archeologických poznatků sleduje příčiny i důsledky proměn Olomouce, tehdy zřejmě nejvýznamnějšího centra přemyslovské moci a ústřední církevní správy na Moravě, na počátku 13. století. Zkoumá nejen přestavbu olomouckého hradu do kamenné podoby, ale i výstavbu a vzhled druhého hradu v Olomouci-Nového Hrádku. Zabývá se nově založeným konventem řeholnic u bývalého katedrálního kostela sv. Petra a impulzy, které vedly k transformaci Olomouce v institucionální královské město. Představuje také opory panovnické moci na venkově, věnuje se vzniku nových trhových center a etablování šlechty. (SK)

Pavel Šlézar, Olomoucké knížectví Přemysla Otakara I. (1201–1212), Národní památkový ústav, ÚOP v Olomouci, Olomouc 2023, 166 stran, doporučená cena 325 Kč

Obsah:

Úvod

1. Třetí král Čechů a kníže Olomoučanů

2. Synové bílinského kastelána

3. Dědictví olomouckých Přemyslovců a přestavba hradu

4. Nový Hrádek

5. Klášter řeholnic u kostela sv. Petra

6. Na cestě k městu

7. Doba, kdy Olomouci vládly dvě věže (závěr)

Seznam pramenů a literatury

Seznam obrázků

Summary

Internet:

https://www.npu.cz/cs/e-shop/102822-olomoucke-knizectvi-premysla-otakara-i-1201-1212

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru