knižní novinky detailolomouc: týnský kostel a architektura poděbradské doby (univerzita palackého v olomouci)

Olomouc: Týnský kostel a architektura poděbradské doby (Univerzita Palackého v Olomouci)

 

Anotace:

Univerzita Palackého v Olomouci vydala monografii „Týnský chrám a architektura poděbradské doby“ Jany Pařízkové Čevonové, která shrnuje dlouholetý výzkum významné sakrální stavby.

Kostel Panny Marie před Týnem, od 14. století hlavní farní chrám Starého Města, po husitských válkách hlavní kostel utrakvistické církve v Čechách a na Moravě a nepřehlédnutelná dominanta historického jádra Prahy, představuje po Svatovítské katedrále druhou nejvýznamnější pražskou středověkou sakrální stavbu. V syntézách dějin české gotické architektury bývá řazen na přední místo ve vývoji architektury lucemburské doby a zároveň je dokončení kostela po husitské revoluci většinou prezentováno jako nejdůležitější stavba doby Jiřího z Poděbrad. Při bližším pohledu se však představy mnohých autorů ohledně určení předhusitských a pohusitských partií kostela zásadně různí, z čehož plynou závažné otázky pro pochopení architektury poděbradské doby. (SK)

Jana Pařízková Čevonová, Týnský kostel a architektura poděbradské doby, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2021, 304 stran, doporučená cena 699 Kč

Internet:

https://www.vydavatelstviupol.cz/cz/978-80-244-6150-2

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru