archiv detailostrava: krása podzimu středověku - všech dvanáct měsíců ze slavných přebohatých hodinek vévody z berry a vybrané stránky z bible krále václava iv. k vidění v ostravském domě umění

Ostrava: Krása podzimu středověku - všech dvanáct měsíců ze slavných Přebohatých hodinek vévody z Berry a vybrané stránky z Bible krále Václava IV. k vidění v ostravském Domě umění

Od 27. března do 5. května 2013 je v Kabinetu grafiky Domu umění v Ostravě k vidění výstava nazvaná Krása podzimu středověku, která prostřednictvím prvotřídních faksimilií představuje vybrané manuskripty dvou největších bibliofilů 14. a 15. století, Jana, vévody z Berry a českého a římského krále Václava IV. K vidění tu je i všech dvanáct měsíců ze slavných Přebohatých hodinek vévody z Berry!

Již pátým rokem zaznívají v knihovně Galerie výtvarného umění v Ostravě (Poděbradova 1291/12, Moravská Ostrava) přednášky z cyklu „Umělecké dílo jako pramen poznání života ve středověku", jejichž prostřednictvím jsou představovány vybrané středověké vizuální prameny. V rámci přednášek historika Marka Zágory bylo představeno i velké množství nádherných, bohatě iluminovaných rukopisů, jejichž originály jsou často uloženy ve speciálních trezorech a nejsou ani vystavovány.

I z tohoto důvodu se rozhodl Marek Zágora připravit ve spolupráci s Galerií výtvarného umění v Ostravě výstavu, na které by některé ze skvostů středověké knižní malby byly blíže představeny veřejnosti.

Přelom 14. a 15. století byl jedním z vrcholných období středověké knižní malby. Nejen že vznikaly nádherné, bohatě iluminované rukopisy, ale zároveň se začaly objevovat soukromé knihovny, jež byly výrazem bohatství a také reprezentace.

Mezi nejvýznamnější bibliofily a zároveň mecenáše knižního malířství sledovaného období patřili český a římský král Václav IV. z rodu Lucemburků (1361-1419) a jeho příbuzný Jan, vévoda z Berry (1340-1416), mladší bratr francouzského krále Karla V. Moudrého.

O velikosti Václavovy sbírky rukopisů nemáme bohužel přesnou představu, přesto je jisté, že byla jednou z největších ve střední Evropě. V současnosti můžeme asi jen o deseti rukopisech s jistotou prohlásit, že pocházejí z královy knihovny. Jim pak vévodí monumentální, i když nedokončená německy psaná Bible Václava IV. (obr. 1 a 2), která je dnes rozdělena do šesti svazků, jež obsahují celkem 1 214 folií a 654 miniatur. Předpokládá se, že v případě jejího dokončení by měla asi 1 800 folií, tedy 3 600 stran a téměř 2 000 iluminací. Originál, jenž vznikl v Praze, se dnes nachází v Rakouské národní knihovně ve Vídni.

Ve Vídni je deponován rovněž jedinečný exemplář říšského zákoníku Zlaté buly Karla IV. (obr. 3), jehož titulní list je nádhernou ukázkou mistrovství iluminátora působícího ve službách českého krále.

I když soukromá knihovna Jana, vévody z Berry, nekonkurovala počtem svých svazků knihovně francouzského krále Karla V. Moudrého, nacházely se v ní opravdové skvosty, jež se svou výzdobou řadí mezi nejkrásnější středověké rukopisy vůbec. Tím nejkrásnějším jsou bezpochyby Přebohaté hodinky vévody z Berry. Knihy hodinek byly ve své době velice oblíbené. Tyto modlitební knížky měly reprezentativní funkci, zároveň byly i výrazem osobní zbožnosti objednavatele, resp. jejich majitele.

Výstava „Krása podzimu středověku" chce formou špičkových faksimilií a faksimilových listů z pražské soukromé sbírky a z archivu renomovaného nakladatelství ADEVA představit široké veřejnosti vybrané iluminace Bible Václava IV., Zlaté buly Karla IV. a  Přebohatých hodinek vévody z Berry (miniatury měsíců kalendáře). Cílem je ukázat, že nejen ve středověké Francii, ale i v Českém království přelomu 14. a 15. století působili prvotřídní umělci, kteří po sobě zanechali skutečné skvosty.

Součástí výstavy, jejíž menší část bude pravidelně obměňována, budou i dvě doprovodné přednášky (2. a 23. dubna 2013 od 16 hodin), které zájemcům představí nejen vystavená faksimilie, ale i další faksimilové listy, které se nedostaly přímo do expozice. Výstava „Krása podzimu středověku" potrvá do 5. května 2013.

 

PhDr. Peter Kováč

 

Internet:

http://www.gvuo.cz/

Vyobrazení jednotlivých měsíců z Přebohatých hodinek vévody z Berry na Wikipedii:

http://en.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A8s_Riches_Heures_du_Duc_de_Berry


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru