knižní novinky detailostrava: ordo et paupertas - českokrumlovský klášter minoritů a klarisek ve středověku v kontextu řádové zbožnosti, kultury a umění

Ostrava: Ordo et paupertas - Českokrumlovský klášter minoritů a klarisek ve středověku v kontextu řádové zbožnosti, kultury a umění

Anotace:

Filozofická fakulta Ostravské univerzity vydala již druhou kolektivní monografií věnovanou sdruženému klášteru minoritů a klarisek v Českém Krumlově. Publikace nazvaná „Ordo et paupertas. Českokrumlovský klášter minoritů a klarisek ve středověku v kontextu řádové zbožnosti, kultury a umění/ přináší celkem čtrnáct kapitol zaměřených především na krumlovské ženské duchovní komunity – klarisky a františkánské terciářky (bekyně), jejichž dům s dvojklášteřím bezprostředně sousedil.

Jednotlivé kapitoly knihy jsou rozděleny do tří částí. Věnují se jak vizuální kultuře a každodennosti krumlovského kláštera klarisek, tak přinášejí dosud nepublikované poznatky např. o kostelní sakristii nebo o středověkých nástěnných malbách v prostoru bývalé kruchty klarisek v klášterním kostele a v tzv. malé kvadratuře františkánských terciářek.

Součástí knihy jsou též tři zahraniční studie, jež krumlovský komplex nahlížejí v širším kontextu. Jedinečná situace jeho tří duchovních komunit vynikne v komparaci s dalšími kláštery klarisek v česko-polské řádové provincii, stejně jako v obecné rovině ve srovnání s jinými podvojnými kláštery různých řádů, které představovaly ve středověku unikátní formu monastického života. Závěrečný oddíl je věnován středověké knižní kultuře františkánů a vzdělávání ženských duchovních komunit. (SK)

 

Daniela Rywiková – Roman Lavička (eds.), Ordo et paupertas. Českokrumlovský klášter minoritů a klarisek ve středověku v kontextu řádové zbožnosti, kultury a umění, Filozofická fakulta OU, Ostrava 2017, 278 stran, doporučená cena 399 Kč

 

Obsah:

Roman Lavička – Daniela Rywiková, „Jako fénix...“ Klášter minoritů a klarisek v Českém Krumlově ve světle nejnovějších poznatků

I.

Sabine Sommerer, Sub uno tecto? Überlegungen zu den Doppelklosteranlagen von Engelberg, Interlaken und Königsfelden

Olga Miriam Przybyłowicz, Ubóstwo – teoria i praktyka. Klasztory klarysek na Śląsku, w Małopolsce oraz w Wielkopolsce w średniowieczu i wczesnej nowożytności

Jarmila Kašpárková, Úhelný kámen zakládání a života. Regula pro sorores minores inclusae v Českém Krumlově

Patrycja Gąsiorowska, Hierarchia urzędów klasztornych w zakonie klarysek do końca XVI wieku na przykładzie klasztoru św. Andrzeja w Krakowie

Klára Mezihoráková, „…nástroj okrúhlý, kterýžto kolo nazýváme...“ – rota a její funkce v ženském klášteře

II.

Helena Soukupová, Život v krumlovském klášteře klarisek

Daniela Rywiková, Klášter českokrumlovských klarisek ve středověku a jeho vizuální kultura

Roman Lavička, Zaniklá empora klarisek a sakristie kostela Božího Těla a Panny Marie

v bývalém klášteře klarisek a minoritů v Českém Krumlově – nové poznatky o stavebním vývoji, funkci a využití

Jan Dienstbier – Petr Skalický, Nástěnné malby na kruchtě klarisek a v kostele Božího Těla a Panny Marie v Českém Krumlově

Daniela Rywiková, Nástěnné malby v českokrumlovském domě františkánských terciářek – bekyň

III.

Matyáš Franciszek Bajger, Late Medieval Book Culture of the Unreformed Franciscan Order in the Czech Lands

Marta Hradilová, Liber monasterii de Chrumpnaw comparatus per honorabilem dominum

Petrum de Rosenberch – knižní dar Petra II. z Rožmberka českokrumlovskému klášteru

Jana Grollová, Vernakulární literatura 15. století určená ženám – bekyním

 

Internet:

http://knihkupectvi.osu.cz/ordo_et_paupertas-id2409-sk9002.html


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru