knižní novinky detailostrava: vyšla reprezentativní publikace o ostravě ve středověku

Ostrava: Vyšla reprezentativní publikace o Ostravě ve středověku

Anotace:

Statutární město Ostrava vydalo k sedmistému padesátému výročí první písemné zmínky o Ostravě reprezentativní publikaci věnovanou středověkým dějinám města, které byly doposud spíše na okraji zájmu odborníků.

Knihu nazvanou „Ostrava. Počátky a vývoj středověkého města“ připravili ostravští historici, archeologové, památkáři a archiváři. Jednotlivé texty přibližují vývoj středověkého města z mnoha různých úhlů pohledu. Představeny jsou významné dokumenty v čele se závětí olomouckého biskupa Bruna ze Schauenburku z roku 1267, v níž se nachází nejstarší zmínka, a listinou římského císaře a českého krále Karla IV. z roku 1362, kterou bylo (Moravské) Ostravě uděleno právo trhu. Všechny listiny jsou přeloženy do češtiny.

Jednotlivé kapitoly jsou pak věnovány např. kostelu sv. Václava, městským hradbám, historickému kontextu sledovaného období nebo archeologickým nálezům. Texty jsou doplněny bohatým a zároveň velice zajímavým obrazovým doprovodem.

Knihu je možné zakoupit jen na pobočkách Ostravského informačního servisu.

 

Marek Zágora

 

Kolektiv autorů, Ostrava. Počátky a vývoj středověkého města, Statutární město Ostrava, Ostrava 2017, 196 stran, doporučená cena 405 Kč

 

Obsah:

Richard Psík, 1267 závěť Bruna ze Schauenburku, olomouckého biskupa

Robert Antonín, Ostrav středověká: Poddanské město v politickém vývoji vrcholného středověku

Dalibor Prix, Kostel sv. Václava

Michal Zezula, Archeologické prameny: Nejstarší osídlení a počátky města

Richard Psík, 1362 privilegium Karla IV., císaře římského a krále českého

Robert Antonín – Michaela Antonín Malaníková, Ostrava v síti hospodářských vztahů na moravsko-slezském pomezí

Michal Zezula, Archeologické prameny: Podoba středověké Ostravy

Richard Psík, 1371 listina Jana IX. ze Středy, olomouckého biskupa

František Kolář – Romana Rosová – Marek Kiecoň, Opevnění města Ostravy

Richard Psík, 1389 listiny Mikuláše z Riesenburku, olomouckého biskupa

Robert Antonín – Michaela Antonín Malaníková, Společnost poddanského města

Tomáš Krejčík - Richard Psík, Diplomaticko-sfragistický exkurs

Zbyněk Moravec – Michal Zezula, Archeologické prameny: Každodenní život středověkého města

Robert Antonín, Závěr


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru