archiv detailpaříž: jedinečné iluminace bratří z limburka z rukopisu les belles heures du duc de berry jsou vystaveny v louvru

Paříž: Jedinečné iluminace bratří z Limburka z rukopisu Les Belles Heures du duc de Berry jsou vystaveny v Louvru

Až do 25. června 2012 je v pařížském Louvru k vidění jeden z nejkrásnějších manuskriptů počátku 15. století, Les Belles Heures de Duc de Berry, jenž dnes patří mezi největší poklady newyorského Metropolitního muzea umění.

Rukopis, který nechal vyhotovit proslulý bibliofil, sběratel a mecenáš Jan, vévoda z Berry († 1416), byl naposledy představen veřejnosti na výstavě „The Art of Illumination: The Limbourg Brothers and the Belles Heures of Jean de France, Duc de Berry", jež se nejprve uskutečnila od listopadu 2008 do února 2009 v Los Angeles a poté od září 2009 do ledna 2010 v New Yorku.

Nyní je čtyřicet sedm dvojlistů vystaveno v Louvru. Po výstavě se pak vrátí do New Yorku a budou s konečnou platností svázány v jeden celek.

Vedle jednotlivých folií je v Louvru vystaveno i několik dalších uměleckých děl z Francie i zahraničí, jež mají návštěvníkům umožnit lépe pochopit dobu vzniku samotného manuskriptu (např. známá Pieta Jeana Malouela, jenž byl strýcem bratrů z Limburka).

Jan z Berry vlastnil ve své době proslulou knihovnu, jež čítala asi 300 rukopisů. Sám si nechával skvostné manuskripty zhotovovat, pracovali pro něj nejvýznamnější knižní malíři jeho doby.

Na rukopisu Les Belles Heures de Duc de Berry pracovali výjimeční umělci, proslulí bratři z Limburka (Paul, Herman a Johan), kteří se proslavili zejména jiným manuskriptem, který vytvořili rovněž pro vévodu, Přebohatými hodinkami (Les Trés Riches Heures de Duc de Berry).

Bratři z Limburka se narodili v poslední čtvrtině 14. století v Nimwegenu, v hlavním městě malého vévodství Geldern. Vyrůstali v řemeslnické čtvrti, jejich otec byl řezbář. Johan a Herman se stali zlatníky a vstoupili nejprve do služeb burgundského vévody Filipa II. Smělého. Později se k nim přidal i Paul. Filip II. zemřel roku 1404 a bratři vstoupili do služeb vévody z Berry a stali se jeho dvorními malíři. Jejich první zakázkou se stal rukopis Les Belles Heures de Duc de Berry, který vznikl mezi léty 1404 až 1409.

Manuskript překonal všechny do té doby vzniklé rukopisy hodinek, jež sloužily soukromé zbožnosti a hrály i významnou reprezentativní funkci. Na dvou stech dvaceti čtyřech pergamenových listech je celkem 172 nádherných miniatur.

Zajímavý je i způsob, jakým rukopis vznikl. Bratři z Limburka dílo dokončili, ale vévoda je ještě po několika letech přiměl, aby dílo doplnili o dalších pět obrazových cyklů, na nichž Janovi velice záleželo (např. Příběh sv. Pavla Poustevníka a sv. Antonína, Příběh sv. Jeronýma). Žádná jiná srovnatelná kniha hodinek nevznikla podobným způsobem. Samotný vévoda tak měl velký vliv na konečnou podobu manuskriptu.

K výstavě „Les Belles Heures du duc de Berry" vychází i reprezentativní doprovodná publikace ve francouzském jazyce (448 stran, asi 300 reprodukcí), která je jiná než ta, jež vyšla v rámci amerického výstavního projektu „The Art of Illumination: The Limbourg Brothers and the Belles Heures of Jean de France, Duc de Berry".

Marek Zágora

 

K výstavě:

http://www.louvre.fr/expositions/les-belles-heures-du-duc-de-berry

K newyorské výstavě:

http://blog.metmuseum.org/artofillumination/

K newyorskému katalogu:

http://www.stavitele-katedral.cz/new-york-les-belles-heures-de-duc-de-berry-perla-mezi-rukopisy/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru