knižní novinky detailpaříž: le loup. une histoire culturelle – nejnovější kniha michela pastoureaua o symbolice vlka (seuil)

Paříž: Le Loup. Une histoire culturelle – nejnovější kniha Michela Pastoureaua o symbolice vlka (Seuil)

 

Anotace:

Nedávno vyšla v prestižním nakladatelství Seuil nejnovější monografie francouzského historika Michela Pastoureaua nazvaná „Le Loup. Une histoire culturelle“. Jak napovídá název, je zasvěcena vlkovi.

V evropské imaginaci zaujímají některá zvířata významnější roli než ostatní. Jedním z nich je vlk, který získal své postavení již ve starověku, ale jeho kořeny bychom mohli hledat již v době kamenné.

Nejznámější vlk, přesněji vlčice je spjata s počátky Říma. Ve středověku patřil vlk mezi „hvězdy“ bestiářů, i když původní strach z nich začal pomalu ustupovat. Vlk se stal hrdinou i literárních děl, např. proslulého Románu o Lišákovi, v němž je představen jako tvor, který byl často napálen jinými zvířaty. Strach z vlka se pak „vrátil“ v období novověku, o čemž vypovídají nejen archivní dokumenty a kroniky, ale i folklór. Nakonec 20. století učinilo z vlka docela milé zvíře, jak ho známe např. z dětských knih. V současnosti již jen toponyma, přísloví a některé legendy připomínají obavy z vlka, které dlouho přetrvávaly v lidských vzpomínkách.

Michel Pastoureau (narozen 1947) se původně věnoval sfragistice a heraldice. Od osmdesátých let 20. století se začal zabývat dějinami barev a jejich symbolikou. Již několik desetiletí se zajímá i o dějiny zvířat, středověké bestiáře a zoologii, zejména pak ve spojení s jejich symbolikou. Je autorem hned několika pozoruhodných studií a knih. Do češtiny byla zatím přeložena jeho monografie věnovaná medvědovi (Medvěd. Dějiny padlého krále, Argo, 2011), podnětná práce o dějinách modré barvy (Modrá. Dějiny jedné barvy, Argo, 2013) a reprezentativní soubor studií (Dějiny symbolů v kultuře středověkého Západu, Argo, 2018). (SK)

Michel Pastoureau, Le Loup. Une histoire culturelle, Seuil, Paris 2018, 160 stran, doporučená cena 19,90 euro

Internet:

http://www.seuil.com/ouvrage/le-loup-michel-pastoureau/9782021403954

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru