archiv detailplzeň: palmy na vltavě jsou k vidění v západočeské galerii v masných krámech

Plzeň: Palmy na Vltavě jsou k vidění v Západočeské galerii v Masných krámech

Pod názvem Palmy na Vltavě připravila Západočeská galerie v plzeňských Masných krámech velmi zajímavou výstavu, která naznačuje, jak česká výtvarná avantgarda první poloviny 20. století využívala jako inspiračního zdroje tzv. primitivní umění Afriky, Ameriky a Polynésie. Úkolu se ujal historik umění Tomáš Winter, který téma obsáhle pojednal i v katalogu vydaném nakladatelstvím Arbor vitae.

Podnětem k mnohaleté práci se Winterovi stala objevná výstava Primitivismus ve 20. století, kterou v roce 1984 uspořádal William Rubin v Muzeu moderního umění v New Yorku. Diváci tehdy spatřili, jak byl Paul Gauguin ovlivněn domorodými reliéfy z Tahiti, Pablo Picasso a Henri Matisse černošskými maskami a třeba Henry Moore uměním Toltéků z předkolumbovského Mexika.

Čeští klasikové moderního umění šli v tomto ohledu ještě dále. Vedle zájmu o divošské umění jako netradiční zdroj pro výtvarné podněty zaujal některé z nich problém estetiky a dějin umění skutečně do hloubky. Malíř Josef Čapek dokonce sepsal knihu Umění přírodních národů, která byla ve své době raritou a úctyhodná je i dnes.

Česká avantgarda však stála stranou Rubinovy pozornosti, takže tato důležitá kapitola našich dějin umění našla zpracování až nyní - díky Tomáši Winterovi.

Česko sice nemělo žádné kolonie jako Francie, Španělsko, Anglie nebo Belgie, ale zájem o mimoevropské civilizace byl u nás od 19. století hluboký a zásluhou mnoha nadšenců se v Praze objevily i pozoruhodné sbírky. Přivezl je třeba Vojtěch Náprstek ze Severní Ameriky, Emil Holub z Afriky nebo Alberto Vojtěch Frič z Jižní Ameriky. Jejich jména připomínají v Plzni některé vybrané exponáty. Vzácností jsou třeba autentické Holubovy etnografické kresby.

Výstava dokumentuje také sbírky primitivního umění, zejména černošského, jaké vlastnili obdivovatelé kubismu, historik umění Vincenc Kramář a malíři Emil Filla a Josef Čapek. Jejich kolekci kdysi nadšeně nasnímal velikán české fotografie Josef Sudek.

Zájem o mimoevropské kultury Afriky a Ameriky je pak názorně ukázán na kresbách a obrazech Mikoláše Alše, Františka Kupky, Otakara Nejedlého, Jana Zrzavého, Josefa Čapka, Františka Hudečka, Alfonse Muchy, Františka Tichého nebo Aléna Diviše. Taková vzájemná konfrontace umění přírodních národů a české avantgardy tu dosud nebyla!

Návštěvníci v Plzni objeví i rukopis Čapkovy knihy o umění divochů, Kramářovy poznámky z návštěvy Muzea člověka v pařížském Trocadéru nebo etnografické sbírky Adolfa Hoffmeistera.

Tomáš Winter prostě odvedl obrovský kus práce, když z mnoha státních muzeí i soukromých sbírek shromáždil až fascinující doklady jak pro výtvarnou ikonografii, tedy popis témat a námětů, tak pro stylové inspirace, které české kubisty, surrealisty i expresionisty vedly k prazákladním tvarům, jež je fascinovaly v umění urozených divochů.

Jistý problém je v tom, že Masné krámy v Plzni se na podobný typ výstavy moc nehodí. Chybí tu výraznější výtvarná dominanta, úvodní vstup s barokní ikonografií je téměř nudný a celek nechtěně působí trochu jako improvizace. Teprve pokud se pustíte do hlubšího studia toho, co je na výstavě vlastně prezentováno, objevíte skutečné poklady.

Katalog je v tomto ohledu trochu lepší než sama výstava, ale přesto si za tento výstavní počin zaslouží Západočeská galerie pochvalu. V Masných krámech budou Palmy na Vltavě k vidění do 28. dubna.

 

PhDr. Peter Kováč

 

Palmy na Vltavě, Západočeská galerie, Masné krámy, Plzeň, do 28. dubna 2013.

 

Internet:

http://www.zpc-galerie.cz/cs/exhibitions/info/27/

http://www.stavitele-katedral.cz/plzen-palmy-na-vltave-primitivismus-mimoevropske-kultury-a-ceske-vytvarne-umeni-1850-1950/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru