faksimile detailpolsko: iluminacje - čtvrtletník o iluminovaných rukopisech

Polsko: Iluminacje - čtvrtletník o iluminovaných rukopisech

V roce 2012 vyšla první tři čísla nového časopisu věnovanému iluminovaným, především pak středověkým rukopisům. O prvním čísle jsme již před časem podrobněji informovali.

Čtvrtletník Ilumincje je na první pohled pěkným časopisem, v němž se objevují i články věnované manuskriptům, jež jsou úzce spjaty s naším územím a také našimi dějinami. Zároveň byla docela velká pozornost věnována některým vybraným výstavním projektům, jež u nás byly realizovány v loňském roce.

V druhém čísle je kupř. krátká zpráva o ostravské výstavě k výročí vydání Zlaté buly sicilské „Cesta ke Zlaté bule". Výstava byla k vidění v Ostravském muzeu a v jejím rámci bylo představeno hned několik zajímavých rukopisů, z nichž Ilumincje představuje tzv. Lantkraběcí žaltář, v němž je dobové vyobrazení českého krále Přemysla Otakara I., a nádherný Misál z Helmarshausenu, jehož první část vznikla v 80. letech 12. století.

Další velký článek je pak věnován prezentaci úplného faksimile Bible Václava IV. na hradu Loket. Na Lokti bylo vystaveno prvotřídní faksimile jedinečného rukopisu, jehož originál se dnes nachází v Rakouské národní knihovně ve Vídni. I když se jedná o nedokončený rukopis, představuje jeden z největších skvostů, jež kdy vznikly na našem území. Samotné faksimile, které vydalo rakouské vydavatelství ADEVA, je považováno za rolls royce ve světě faksimile. Článek je doplněn velkým množstvím reprodukcí vybraných miniatur.

Převážná část třetího čísla čtvrtletníku Iluminacje je věnována mezinárodnímu výstavnímu projektu Europa Jagellonica 1386-1572. Umění a kultura ve střední Evropě za vlády Jagellonců, jehož první a asi nejreprezentativnější část byla k vidění v Kutné Hoře. Poté se část výstavy přesunula do Varšavy, vsoučasnosti pak celý projekt vrcholí v německé Postupimi.

Jeden z textů představuje modlitební knížku českého a uherského krále Vladislava II. Jagellonského. Největším kladem jsou bezpochyby reprodukce všech miniatur a víceřádkových iniciál. Následující příspěvek pak přibližuje Kutnohorský antifonář ze sbírek Národní knihovny ČR, jehož titulní iluminace zobrazuje hornické práce v Kutné Hoře. Svým „obsahem" se samozřejmě nemůže měřit sproslulou Kutnohorskou iluminací, která byla nedávno zakoupena pro Gask.

Pozornost je dopřána také Graduálu z Louky, jenž je představen především formou reprodukcí vybraných folií. Ještě další dva příspěvky souvisí s vládou Jagellonců u nás. První je věnován Knize znojemského městského práva, jejímuž prvnímu foliu vévodí v horní polovině zobrazení českého a uherského krále Ludvíka Jagellonského, v dolní části pak dobový pohled na město Znojmo.

Na kutnohorské výstavě byl několik týdnů k vidění také proslulý utrakvistický Litoměřický graduál, jehož výzdobu tvoří mimo jiné dvě monumentální celostránkové iluminace zobrazující Jana Husa při kázání a Upálení Jana Husa.

V obou číslech najdeme i další zajímavé texty. Mimochodem stejně jako v úplně první čísle časopisu Iluminacje je vždy jeden větší článek věnován starým mapám.

Již nyní se můžeme těšit na další čísla časopisu Iluminacje, jehož jednotlivé příspěvky jsou zajímavou a zároveň čtivou sondou do světa iluminovaných manuskriptů.

 

Marek Zágora

 

Iluminacje. Kwartalnik o iluminowanych manuskryptach, 48 stran, cena 15 zlotých.

 

Internet:

www.bibliopola.com.pl

 

K prvnímu číslu čtvrtletníku Iluminacje:

http://www.stavitele-katedral.cz/polsko-iluminacje-novy-ctvrtletnik-o-iluminovanych-rukopisech/

Obsah 2. čísla:

Rahmatullah Ahmadi, Największy Koran z Kabulu

Emil Mizgalski, Rewindykowane karty Graduału raciborskiego

Emil Mizgalski, Krótko o wydarzeniach ze świata manuskryptów

Xosé M. Sánchez, Średniowieczne iluminacje zarchiwum katedry w Santiago de Compostela: „Tumbo a" i jego znaczenie

Emil Mizgalski, 121 zapierających dech miniatur Simona Beninga czyli Godzinki da Costa

Emil Mizgalski, Pierwsza przepysznie iluminowana niemiecka biblia. Prezentacja Biblii Wacława na zamku Loket

Andrzej Konachowicz, Ewangeliarz Słucki

Emil Mizgalski, Codex rotundus. Wielkie dzieło sztuki w malutkim formacie

Krystyna Szykuła, Praga

Obsah 3. čísla:

Kinga Sozańska, Jak powstawał średniowieczny rękopis

Emil Mizgalski, Europa Jagellonica

Emil Mizgalski, Modlitewnik króla Władysława II ze zbiorów krakowskiej Jagiellonki

Emil Mizgalski, Kutna Hora, srebro i Kutnohroski antyfonarz

Emil Mizgalski, Graduał premonstrantów z Louky

Emil Mizgalski, Księga praw miejskich zmorawskiego Znojma

Emil Mizgalski, Wspaniały Graduał utrakwistów

Andrzej Konachowicz, Biblia Ostrogska

Krystyna Szykuła, Mappe Monde

Arkadiusz Wagner, Libri Catenati ze Złotoryi


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru