faksimile detailpolsko: iluminacje - nový čtvrtletník o iluminovaných rukopisech

Polsko: Iluminacje - nový čtvrtletník o iluminovaných rukopisech

V Polsku začal letos vycházet nový zajímavý čtvrtletník „Iluminacje"věnovaný rukopisům a starým knihám. Zatím vyšlo první číslo, které je docela příslibem do budoucnosti.

Jak píše hlavní redaktor Emil Mizgalski v úvodu, časopis „Iluminacje" je určen všem lidem zajímajícím se o staré rukopisy, knihy a také mapy. Neměl by ujít pozornosti také majitelů antikvariátů nebo pracovníků knihoven. Cílem redakce je představovat rukopisy různého data a provenience a rovněž informovat čtenáře o akcích, jež jsou se starými manuskripty úzce spjaty.

První číslo je zatím ochutnávkou toho, co by se v časopise mělo pravidelně objevovat. Na čtyřiceti osmi celobarevných stranách najdeme různě dlouhé příspěvky, jež jsou věnovány především starým rukopisům, jež vznikly v oblastech západního i východního křesťanství.

Některé rubriky budou pravidelné jako např. Iluminované perly v polských sbírkách (Iluminowane perełki w polskich zbiorach).

Několik textů na začátku má spíše formu krátkých zpráv než skutečných příspěvků, což ale do podobných časopisů určitě patří, i když by se více hodily asi na konec.

Beze sporu přínosný je text věnovaný rukopisu Hodinek Albrechta Braniborského z první poloviny 16. století, z něhož je v časopise reprodukováno více než dvacet z celkem čtyřiceti dvou nádherných celostránkových iluminací.

Jeden z textů prvního čísla je věnován i „slibovaným" starým mapám, konkrétně mapě západního Ruska Anthonyho Jenkinsona s uvedenou datací 1562.

Většina textů je doplněna bohatým obrazovým doprovodem. Jednotlivé reprodukce mají ale různou velikost i kvalitu, což je někdy na škodu, protože u iluminovaných manuskriptů pak nemůže vyniknout jejich skutečná krása.

Již nyní se můžeme těšit na další čísla čtvrtletníku „Iluminacje", v nichž se časem jistě objeví i texty o rukopisech či akcích, jež mají vztah k našim zemím ve středověku, resp. novověku.

 

Marek Zágora

 

Iluminacje. Kwartalnik o iluminowanych manuskryptach 1/2012 (1), 48 stran, cena 15 zlotých.

Obsah:

Emil Mizgalski, Krótko o wydarzeniach ze świata manuskryptów

XXVII Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliofilów w Polsce

Emil Mizgalski, Codex Calixtinus zaginął

Emil Mizgalski, Iluminowane perełki v polskich zbiorach

Emil Mizgalski, Ormianie - naród księgi

Andrzej Konachowicz, Ewangeliarz Peresopnicki

Emil Mizgalski, Ostatni wielki niemiecki mistrz iluminacji książki i jego Godzinki dla Albrechta Brandenburskiego

Krystyna Szykula, Mapa Jenkinsona

Roman Macioszek, Barokowa kronika Fridericusa Lucae - Schlesiens curieuse Denckwürdigkeiten oder vollkommene Chronica...

Daniel Golębiowski, Graduał benedyktynek z Krzeszowa z przełomu XVI/XVII w.


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru