knižní novinky detailpolsko: praha v roce 1004 – největší porážka boleslava chrabrého

Polsko: Praha v roce 1004 – největší porážka Boleslava Chrabrého

Polské nakladatelství INFORT EDITIONS, které se soustředí na dějiny vojenství, vydalo knihu historika Mariusze Sampa o událostech v Praze v roce 1004 a největší porážce polského krále Boleslava Chrabrého.

Mariusz Samp: Praga 1004. Największa klęska Bolesława Chrobrego. 95 str., 163x235 mm, Zabrze – Tarnowskie Góry 2020, cela 25 zlotých.

Internet:

http://infort-sklep.pl/nowosci.html

 

Obsah:

Wstęp

I Wojskowość polska w czasach Bolesława Chrobrego – zarys problematyki

II Polityczne i wojskowe stosunki polsko-niemieckie na początku XI wieku

III Opanowanie Czech przez Bolesława Chrobrego

IV Wyparcie wojsk polskich z Pragi i Czech w 1004 roku

V Dalsze walki polsko-niemieckie

Zakończenie

Bibliografia

Spis map

 

O książce:

Na pierwszych latach rządów Bolesława Chrobrego zaciążyła klęska, jakiej doznał on w 1004 roku. Wtedy to przeciwko spadkobiercy Mieszka I ruszyła wielka wyprawa króla niemieckiego Henryka II (1002-1024). Teatrem działań wojennych stały się wówczas Czechy, rządzone przez polskiego Bolesława, któremu udało się w sprzyjających okolicznościach opanować Pragę i objąć tutaj rządy. Na temat kampanii czeskiej rozpisywano się już nieraz w polskiej, niemieckiej oraz czeskiej historiografii. Nie ukazała się jednak jak na razie całościowa monografia, opisująca te wydarzenia pod kątem historyczno-militarnym. Lukę tę będzie starała się wypełnić niniejsza praca. Najważniejszym zadaniem, przed którym stanął autor tego opracowania, będzie próba omówienia przebiegu wojny z 1004 r. Dołożono też starań, aby odpowiedzieć na pytanie, z czego wynikała klęska poniesiona wówczas przez polskiego wodza.

W celu znalezienia odpowiedzi na nurtujące autora niniejszego studium pytania, posłużono się analizą dostępnego materiału źródłowego. Najwięcej do powiedzenia w tym zakresie miały przekazy niemieckie. Najważniejszym źródłem jest tutaj kronika biskupa merseburskiego Thietmara (1018), następnie zaś żywot Henryka II, sporządzony przez biskupa Utrechtu Adalbolda. Informacje obu dziejopisów dopełniają zapiski z roczników niemieckich. W niniejszym opracowaniu wyzyskano poza tym wiadomości, pochodzące z dzieł późniejszych autorów. Warto tu wskazać przede wszystkim na anonimowego mnicha z klasztoru w Nienburgu Annalistę Saxo i kanonika praskiego Kosmasa (ok. 1045‑1125). Niekiedy też odwoływano się do najstarszej polskiej kroniki, autorstwa Anonima tzw. Galla, zawierającej podstawowe informacje o najstarszych relacjach polsko-czeskich...

(tisková zpráva nakladatelství)

 

O autorze:

Mariusz Samp (1990) – absolwent historii wojskowości na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie doktorant Akademii Pomorskiej w Słupsku. Historia, szczególnie historia polskiego średniowiecza, jest przedmiotem jego zainteresowań od wczesnych lat szkolnych. Publikował m.in. w „Przeglądzie Historyczno-Wojskowym”, „Studiach z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej”, „Scripta Historica” i „Kwartalniku Bellona”. Współpracuje również z portalem historycznym HISTMAG.

(tisková zpráva nakladatelství)

 

Polské knihy můžete koupit zde:

Klub polskiej książki i prasy, księgarnia – knihkupectví

Čapkova 7

Český Těšín

TELEFON: 558740226, 776390704


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru