archiv detailpolsko: reprezentativní katalog o skvostech uměleckého řemesla z katedrály ve vilniusu

Polsko: Reprezentativní katalog o skvostech uměleckého řemesla z katedrály ve Vilniusu

V krakovské katedrále na Wawelu dodnes visí gotický kříž u kterého se prý dlouhé hodiny modlila polská královna Jadwiga, aby jí dal bůh znamení, zda se má provdat z lásky nebo si vzít syna litevského knížete. Zvítězil politický pragmatismus a na polský trůn vstoupil Vladislav II. Jagiello, který založil královskou dynastii Jagellonců. Polsko se s Litvou spojilo na několik dlouhých století v personální unii a soustátí mělo i dvě hlavní města: polský Krakov a litevský Vilnius.

Letos a loni se v Polsku stala senzací výstava Poklady katedrály z Vilniusu, která byla v létě a na podzim 2008 představena ve Varšavě v Královském zámku a v zimě až do 15. ledna 2009 byla k vidění i na Wawelu v Krakově. Vystavená díla zlatníků i textilních mistrů (poprvé zapůjčená do Polska) představovala kdysi „státní poklad" bývalé polsko-litevské unie. Na počátku druhé světové války litevští vlastenci cenné předměty ukryli a to tak důkladně, že poklad byl objeven až v březnu 1985 při opravě katedrály. Tehdy se u oltáře Jana Nepomuckého nalezl zazděný výklenek s dlouho hledanými předměty. V katalogu výstavy píše historička umění Gitana Zujiené, že Litevci měli strach, že vše bude transportováno do Moskvy: proto byl poklad okamžitě převezen do vilniuského muzea. Senzační objev nebyl nijak popularizován a zlaté i stříbrné skvosty byly uzavřeny do trezoru. Teprve až v roce 1998 spatřila poklad v plné kráse i litevská veřejnost.

Z nedávné výstavy ve Varšavě a v Krakově zbyl obsáhlý katalog, který představuje četná zlatnická díla z doby pozdní gotiky, baroka i 19. století. Jejich autory byli umělečtí řemeslníci z Litvy i z Polska. Nejstarším kusem je relikviář sv. Stanislava v podobě ruky z let 1500-1503, jehož autorem byl neznámý středoevropský mistr. Zajímavé je, že tento skvost se precizností zpracování i stylem podobá zlatnických dílům, které do pražské katedrály sv. Víta objednal na konci 15. století český král Vladislav II. z rodu Jagellonců. Katalog nabízí řadu zajímavých článků, mj. přehled hlavních relikvií katedrály v letech 1387 - 1655, dějiny pokladnice od středověku až do roku 1998, kompletní inventář katedrály ve Vilniusu z roku 1598.  Všechny hlavní texty psali litevští badatelé, obsáhlý katalog má celkem 98 položek.

PhDr. Peter Kováč

Skarbiec Katedry wileńskiej, Warszawa 2008, 255 stran, polští kurátoři výstavy: Dariusz Nowacki a Anna Saratowicz-Dudyńska.


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru