archiv detailpolsko: romuald kaczmarek o vlivu itálie na sochařství střední evropy ve 13. a 14. století

Polsko: Romuald Kaczmarek o vlivu Itálie na sochařství střední Evropy ve 13. a 14. století

Polský historik umění Romuald Kaczmarek, autor významné knihy Rzeźba architektoniczna XIV wieku we Wrocławiu, se pustil do zajímavého tématu. Formou detailních studií mapuje vliv italského sochařství 13. - 14. století na uměleckou tvorbu střední Evropy. Kniha zasluhuje inspirativní pozornost všech českých badatelů zabývajících se sochařstvím 14. století! Kaczmarek téma pojal velkoryse s řadou důležitých a obsáhlých odkazů k českému prostředí a zejména k Praze a k Petru Parléřovi. Termín „italismy" se používá především v jazykovědě a autor ho zcela vědomě upřednostňuje před tradičním kunsthistorickým označením „italské vlivy". Na polské poměry jde o velmi bohatě ilustrovanou publikaci velkého formátu a s kvalitními černobílými reprodukcemi. Publikace by rozhodně neměla chybět v českých odborných knihovnách.

PhDr. Peter Kováč

Romuald Kaczmarek, Italianizmy. Studia nad recepcją gotyckiej sztuki włoskiej w rzeźbie środkowo-wschodniej Europy (koniec XIII - koniec XIV wieku), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009, 433 stran, cena 45 zlotých.

 

Obsah knihy:

Część I: Sytuacja badawcza

Wprowadzenie

Sytuacja badawcza

Sposoby i historia dostrzegania wpływów plastyki włoskiej na sztukę rzeźbiarską Europy transalpejskiej

Italianizm - cechy dystynktywne

Przegląd badań

Problemy badawcze

Importy drobnej plastyki włoskiej

Między Italią a Francją

Antykizacja - jeden z aspektów italianizmu?

Rzeźbiarze włoscy poza Italią i transalpejscy w Italii

Drogi transmisji italianizmów

Aktualność analizy stylowej

Część II: Studia

Od drobnej plastyki do form monumentalnych: Włoscy organizatorzy mennic, mincerze i rytownicy

Powiązania dominikańskie: nagrobek świętej Małgorzaty, królewny węgierskiej

Powiązania franciszkańskie: zespół rzeźb w Nowym Korczynie

Na styku tradycji bizantyńskiej i zachodniej: figura Madonny z Dzieciątkiem w Wiślicy

Prowincjonalne - tradycjonalne - romanizujące: wędrowne warsztaty północnowłoskie

Italianizujący albo włoski rzeźbiarz wędrowny na Śląsku? Nagrobki Henryka VI wrocławskiego i Bolesława III legnicko-brzeskiego

Toskańska maestranza na Śląsku: warsztat wrocławsko-strzegomski

Iluzja przestrzeni: Madonna „ze Skarbimierza" - krąg Madonn na Lwach

Sztuka Parlerów a Italia

Parlerowska różnorodność zamiast jednolitości

Wczesny parleryzm południowoniemiecki i kwestia italianizmu

Włoski impuls w praskiej strzesze parlerowskiej: figura Madonny z Dzieciątkiem w Kłodzku

Ostentacja heraldyczna modo italico: tumby Przemyślidów w katedrze praskiej

Import kopii ideowej: krucyfiks królowej Jadwigi w katedrze na Wawelu

 

Podsumowanie

Przypisy

Bibliografia

Zusammenfassung

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru