archiv detailpostupim (potsdam): umělecké poklady doby jagellonců dorazily do německa (europa jagellonica - kunst und kultur mitteleuropas unter der herrschaft der jagiellonen 1386-1572)

Postupim (Potsdam): Umělecké poklady doby Jagellonců dorazily do Německa (EUROPA JAGELLONICA - Kunst und Kultur Mitteleuropas unter der Herrschaft der Jagiellonen 1386-1572)

Německá Postupim je místem reprízy velkolepé uměleckohistorické výstavy Europa Jagellonica, kterou připravil český odborník Jiří Fajt a realizoval s mezinárodním týmem z výzkumného centra středoevropského umění GWZO v Lipsku.

Putovní expozice o umění na dvorech jagellonských králů začala loni v Kutné Hoře, poté byla přes zimu ve Varšavě a nyní je až do 16. června k vidění v německé Postupimi, kde ji hostí muzeum Haus der Brandenburgisch Preussischen Geschichte.

Rozsahem je německá repríza zhruba čtvrtinová, než byla v Kutné Hoře, nicméně představeny jsou některé cenné exponáty, jež v Česku k vidění nebyly.

Úvodní část bilancuje umění v zemích, kde vládli Jagellonci, to jest v tehdejším Polsko-litevském, Českém a Uherském království. Němci mohou doma vůbec poprvé obdivovat osobnosti české pozdní gotiky a rané renesance, především obrazy pražského malíře Mistra litoměřického oltáře (obr. 6 a 8) a sochy jihočeského řezbáře Mistra žebráckého Oplakávání.

O českobudějovické sv. Trojici Žebráckého mistra z Alšovy jihočeské galerie na Hluboké (obr. 4) před čtyřiceti lety napsal německý historik umění Christian Salm, že jde o jednu z nejpůsobivějších plastik první třetiny šestnáctého století, a návštěvníci v Postupimi nyní mají možnost si toto tvrzení na vlastní oči ověřit.

Část výstavy se věnuje dobovým vztahům mezi Jagellonci a saskými a braniborskými vévody. Divák tam najde exponáty, které v Kutné Hoře chyběly, navíc v katalogu (či lépe průvodci výstavou - je graficky i textově podobný tomu v Kutné Hoře) jsou zdokumentované památky, které s tím na území Německa souvisejí.

Jde zejména o perlu pozdní gotiky v Německu - kostel v Annabergu, který každoročně navštíví až 200 tisíc turistů. Úchvatnou klenbou ho opatřil Jakob Heilmann, stavitel chrámu v severočeském Mostě a žák Benedikta Rejta, dvorního architekta českého krále Vladislava II. Jagellonského.

Annaberg v Krušných horách byl významným místem těžby stříbra a téma hornictví a s tím pramenícího bohatství na umělecké zakázky se týká třetí části postupimské výstavy. Sem se dostaly především památky z Kutné Hory, což je pro Němce nejpoutavější pozvánkou k návštěvě české památky UNESCO s dominantou chrámu sv. Barbory.

Výstava je připravena pro zdejší publikum velmi atraktivně. Kde jinde si Němci mohou detailně prohlédnout dvoumetrovou sochu ze schwabašského oltáře (obr. 1), kterou vytvořil Veit Stoss, považovaný za ztělesnění německého umění? Ve Schwabachu se dá vidět toto řezbářské veledílo pouze z velkého odstupu, v Postupimi se ho diváci skoro dotknou rukou.

Na sedmdesát muzeí a církevních institucí do Postupimi půjčilo své vzácné poklady. Slováci přivezli Narození Krista z Hlohovce (obr. 3 a 5), nejslavnější dílo bratislavské Národní galerie. Z Krakova a z Banské Bystrice dorazily sochy Nicolause Gerhaerta z Leydenu (obr. 9 a 10), které otevírají pozdní gotiku ve střední Evropě. V rukopisech a zlatnictví je dokumentovaná raná uherská renesance. Z pražské Národní galerie byl zapůjčen fragment z oltáře Lucase Cranacha (obr. 2) pro katedrálu sv. Víta na Pražském hradě, což byla jedna z nejvýznamnějších zakázek slavného saského renesančního malíře. A arciděkanství v Kutné Hoře ochotně vyslalo do Německa triptych se sv. Annou, skvělé koloristické dílo své doby.

Němci mají stále tendenci dívat se na země směrem na „východ" jako na kulturní provincie. Europa Jagellonica by jim měla otevřít oči. Vždyť otec Albrechta Dürera přišel jako proslulý zlatník do Norimberku z Maďarska, Stoss nejslavnější díla vytvářel v Krakově, renomovaný bavorský malíř Jan Polack pocházel z Polska a architekt chrámu v Annabergu se vyučil na Pražském hradě a v Kutné Hoře.

Je proto škoda, že výstava není v nedalekém Berlíně. Loni se v berlínském Martin-Gropius-Bau konala přehlídka polské kultury od sv. Vojtěcha po Solidaritu s gigantickým rozpočtem z Evropské unie (Tür an Tür: Polen - Deutschland 1000 Jahre Kunst und Geschichte), ale pro diváky šlo o zklamání, neboť politika tehdy zvítězila nad dějinami umění. Kdyby místo toho byla ve stejné výstavní síni Fajtova objevná výstava, šlo by o senzaci.

 

PhDr. Peter Kováč

 

Internet:

http://www.europajagellonica.de/

 

Z oficiální tiskové zprávy k výstavě:

 

Die Sonderausstellung im Potsdamer Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte (HBPG) präsentiert mit etwa 90 Werken eine noch nie gesehene Auswahl einzigartiger Kunstschätze des späten Mittelalters und der frühen Renaissance: Gemalte und geschnitzte Altarretabel, einzelne Tafelbilder und Skulpturen, mit Miniaturen geschmückte Handschriften und Grafiken, kostbare Goldschmiedearbeiten, prunkvolle Textilien, Urkunden und persönliche Briefe. Darunter finden sich Werke von Veit Stoß, Albrecht Dürer, Lucas Cranach dem Älteren, Hans Süß von Kulmbach und dem Monogrammisten IP. Nach Stationen in Kutná Hora/Tschechien (64.000 Besucher) und Warschau/Polen (24.000 Besucher) wird die Schau nun bis zum 16. Juni 2013 in Potsdam zu sehen sein. Unter Leitung des Kurators PD Dr. Jiří Fajt organisierte das GWZO zwischen 2000 und 2005 ein tschechisch-polnisch-deutsches Forschungsprojekt mit 60 internationalen Wissenschaftlern. Die Ergebnisse werden nun in der Potsdamer Sonderschau präsentiert, die nach Worten des Direktors des HBPG, Dr. Kurt Winkler, „die bislang komplexeste und wichtigste Ausstellung des Hauses der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte" darstellt. „Die Leihgaben stammen aus Museen, Sammlungen und Kirchen in Oxford, Wien, Prag, Krakau, Budapest, Warschau, Bratislava und anderen Städten. Einige Werke wurden zum ersten Mal von den Kirchen entliehen, um in einer Ausstellung präsentiert zu werden."

EUROPA JAGELLONICA wird von einem umfangreichen Rahmenprogramm mit Führungen, Exkursionen, Partnerausstellungen und museumspädagogischen Angeboten begleitet. Zur Ausstellung erscheint ein Katalog. Zudem wird das Brandenburgische Landesamt für Denkmalpflege und Archäologische Landesmuseum (BLDAM) im oberen Foyer des HBPG ein thematisches Schaufenster gestalten.

Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte

Kutschstall, Am Neuen Markt 9, 14467 Potsdam

Ausstellungsdauer: 1. März bis 16. Juni 2013

Leitung des Ausstellungsprojekts: Priv.-Doz. Dr. Jiří Fajt, leitender Kurator (Berlin/Leipzig/Prag) und Dr. Susanne Jaeger, leitende Koordinatorin (Dresden/Leipzig), Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas e.V. an der Universität Leipzig

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru