knižní novinky detailpraha – opava: kolektivní monografie modestia est signum sapientiae k životnímu výročí historika umění dalibora prixe (artefactum a slezská univerzita v opavě)

Praha – Opava: Kolektivní monografie Modestia est signum sapientiae k životnímu výročí historika umění Dalibora Prixe (Artefactum a Slezská univerzita v Opavě)

 

Anotace:

Ústav dějin umění Akademie věd ČR vydal ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě k životnímu výročí historika umění Dalibora Prixe kolektivní, vícejazyčnou monografii nazvanou „Modestiae st signum sapientiae“.

Monografie je koncipována jako mozaika různorodých textů představujících výsek spektra metodologických přístupů a aktuálních pohledů na problematiku památkové péče a středověkého umění. Tematicky i časově je široce rozkročena mezi studie věnované středověké architektuře, recepci uměleckého díla ve středověku, kastelologii, průzkumům památek a edicím středověkých písemných pramenů k dějinám umění a jejich vypovídací hodnotě. (SK)

Kateřina Dolejší – Ondřej Haničák (edd.), Modestia est signum sapientiae. Studie nejen o středověkém umění k poctě Dalibora Prixe, Artefactum, nakladatelství Ústavu dějin umění AV ČR a Slezská univerzita v Opavě, Praha – Opava 2021, 423 stran, doporučená cena 490 Kč

Obsah:

EDITORIAL

TABULA GRATULATORIA

Martin Wihoda, Ab imo pectore…

Ondřej Haničák – Markéta Kouřilová, Bibliografie Dalibora Prixe 1988–2020

ARS MEDIEVALIS

Ivo Hlobil, K aktuální interpretaci gotického trojlodí dómu sv. Václava v Olomouci od Dalibora Prixe

Romuald Kaczmarek, Główny portal kościoła św. Jerzego w Dzierżoniowie (Reichenbach). Forma i chronologia

Marcin Szyma – Marek Walczak, Niesymetryczne sklepienia gwiaździste w kaplicach kościoła Dominikanów w Krakowie

Jakub Adamski, Über die Bedeutung Schlesiens in der Ausprägung des spätgotischen Masswerkrepertoires um die Mitte des 14. Jahrhunderts

Jana Pařízková Čevonová, Kaple Petra z Brna zvaného Jelito u kostela Panny Marie v Lanškrouně

Miroslav Plaček, Opevněné sídlo v Kelčanech – centrum boskovických statků na Kyjovsku

Zuzana Všetečková, Středověké nástěnné malby v kostele sv. Jakuba Většího v Kunraticích – Praha 4

Daniela Rywiková, The body in Motion and the Wandering Mind. The Visual Arts in the Service of Late Medieval Virtual Pilgrims

Zbyněk Moravec, Podoba některých motivů kachlů z Ostravska s kachli z Banské Bystrice

MONUMENTORUM TUTELA A TOPOGRAPHIA

Rostislav Švácha, Rozhovor o památkové péči z roku 1995

Pavel Vlček, Rozvrh vesnic severního Plzeňska. Předběžná studie k topografii Kralovicka

Ludmila Hůrková, Uměleckohistorická topografie a použití měřických katastrálních operátorů na příkladu stavebního vývoje vsi Řeporyje

Matěj Kruntorád, Kostel Zvěstování Páně v Račicích

Jan Uhlík – Kristina Uhlíková, Vysokomýtské věže

Ondřej Haničák, Marginálie z muzejních depozitářů. Plastické mapy Georga Wiesnera jako pramen k poznání topografie Opavy, hradu Helfštýna a Brna ve 20. letech 19. století

SILESIA

Pavel Kouřil, Výjimečné velkomoravské kování ze Slezska. Trajektorie Bojná/SK – Kylešovice/CZ

Rudolf Žáček, Manželka, nebo konkubína? Několik úvah na okraj neobvyklého partnerského vztahu moravského markraběte a slezské vévodkyně – cisterciačky

Karel Müller, Stříbrno-červeně, nebo červeno-stříbrně polcený štít? K otázce tinktur erbu opavských Přemyslovců

Martin Čapský – Petr Kozák, Neuskutečněná cesta Viléma z Rožmberka na obhlídku opavského zámku

Irena Korbelářová, Muž bez tváře. Zapomenutá komemorativní skulptura Čeňka Hovory, posledního pána z Lipé, v kraji pod Slezou

Romana Rosová, Dřevěné kostely na Těšínsku. Obrazy konfesní příslušnosti

Jaromír Olšovský, Uctívaná socha Panny Marie Frýdecké. K počátkům, proměnám funkce a tradici mariánského poutního místa ve Frýdku

Jiří Jung, Cihlová neogotika. Dominantní styl sakrální architektury přelomu 19. a 20. století na Hlučínsku

Internet:

https://www.udu.cas.cz/cz/knihy/modestia-est-signum-sapientiae

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru