knižní novinky detailpraha: 11. 7. 1412 poprava tří mládenců – dny, které tvořily české dějiny (havran)

Praha: 11. 7. 1412 Poprava tří mládenců – Dny, které tvořily české dějiny (HAVRAN)

Nakladatelství Havran začalo v roce 2002 vydávat zajímavé monografie v rámci ojedinělé edice „Dny, které tvořily české dějiny“. Doposud vyšlo dvaadvacet svazků, z nichž některé jsou věnovány i významných událostem středověkých dějin. Zatím jako poslední, dvaadvacátý svazek vyšla kniha „11. 7. 1412 Poprava tří mládenců“ medievisty Pavla Soukupa a jak napovídá podtitul, hlavní pozornost je zaměřena na odpustkové bouře roku 1412, kdy byly v Praze prodávány křižácké odpustky, jejichž výtěžek chtěl papež Jan XXIII. použít na válku proti neapolskému králi Ladislavovi.

Pavel Soukup je vědeckým pracovníkem Centra medievistických studií při Filosofickém ústavu Akademie věd ČR a zabývá se náboženskými a kulturními dějinami pozdního středověku. Širší čtenářskou obec na sebe nejvíce upozornil v roce 2015, kdy vyšla jeho biografie mistra Jana Husa (Jan Hus. Život a smrt kazatele, Nakladatelství Lidové noviny, 228 stran). Knihu, která vyšla u příležitosti šestistého výročí Husova upálení, napsal Soukup původně v němčině pro stuttgartské vydavatelství Kohlhammer (Jan Hus. Prediger – Reformator – Märtyrer, 2014). Pro české vydání pak text mírně rozšířil o pasáže vypuštěné z německého vydání a navíc zařadil druhou kapitolu, v níž shrnul dějiny psaní o Janu Husovi.

Výsledky svého bádání tak mohl použít i při psaní své nejnovější práce, kterou můžeme svým způsobem považovat za jeden z příspěvků k letošnímu šestistému výročí úmrtí římského a českého krále Václava IV., který se událostí kolem odpustkových bouří, resp. tzv. odpustkové aféry rovněž účastnil.

K tématu přistoupil autor nově. Především vylíčil události dosud nejpodrobněji, s jejich předehrami i následky. Vycházel ze všech možných dochovaných zpráv, z nichž některé nebyly nikdy citovány, a i když není možné pro nedostatek informací vylíčit hlavní děje do detailů, podařilo se mu vytvořit velice plastický obraz průběhu odpustkové kampaně a reakcí jejích odpůrců.

Soukup díky nově objeveným a nově datovaným svědectvím všech zúčastněných stran události nejen přiblížil, ale i nově zhodnotil jejich význam pro reformní hnutí. Nově nahlíží i jednotlivé hlavní účastníky. Dlouho byl rok 1412 vnímán jako zlomový, protože právě v tomto roce se měl Václav IV. rozejít s Husem a jeho stoupenci. Ve skutečnosti sice král v roce 1412 vystoupil proti odpůrcům prodeje odpustků, později se však svým postojem, kdy chtěl být hlavně nestranným panovníkem, zasloužil o další rozvoj husitství.

Je zajímavé, že nepokoje vyvolaly právě odpustky, které na počátku druhého decennia 15. století byly téměř všudypřítomné. Jejich prodej již dlouho kritizoval Jan Hus, který spíše prosazoval pokání (lítost, zbožnost, modlitby). Atmosféra v Čechách ale pomalu houstla, až vyvrcholila roku 1412. Prodej odpustků se tak stal jen spouštěčem bouří, k nimž by pravděpodobně i tak došlo.

Autor postupuje chronologicky, začíná již v roce 1393, kdy v Praze začalo tzv. milostivé léto, a lidé mohli získat odpustky. Tehdy si za poslední čtyři groše pořídil odpustek i tehdejší student Jan Hus. Jeho názory na odpustky se pak během let razantně proměnily a vše vyvrcholilo v létě 1412. Dozvuky odpustkové aféry pak ještě trvaly několik let a Soukup dovádí svůj výklad až téměř na práh husitské revoluce.

Popravě tří mládenců z názvu knihy, Martina, Jana a Staška, kteří se velice aktivně účastnili odporu proti prodeji odpustků a vyrušovali odpustkové kazatele, je věnována až desátá kapitola. Jedná se o jednu z hlavních událostí bouřlivého roku 1412, která následně, jak ukazuje 11. kapitola, žila v dalších staletích svým vlastním, „druhým“ životem.

Kniha „11. 7. 1412 Poprava tří mládenců. Odpustkové bouře v Praze“ Pavla Soukupa je velice zajímavým a také objevným čtením. Řadí se mezi nejlepší svazky edice a doufejme, že brzy vyjdou další.

 

Marek Zágora

 

Pavel Soukup, 11. 7. 1412 Poprava tří mládenců. Odpustkové bouře v Praze, Havran, Praha 2018, 198 stran, doporučená cena 198 Kč

 

Obsah:

1. Předehra na Vyšehradě

2. Dům chleba

3. Válka Baltazara Cossy

4. Příchod svatokupců

5. Od trestu a viny

6. Vztyčení kříže

7. Římské děvce k potupení

8. Podle obyčeje mistrovského

9. Je třeba kázat lidu

10. Tito jsou svatí

11. Mučedníci a lotři

12. Dozvuky bouře

13. Traktátová bitva

14. Cesta koncilu

15. Konflikty staré a nové

16. Víra a skutky

 

Internet:

https://www.kosmas.cz/knihy/253885/poprava-tri-mladencu/

 

Další svazky edice „Dny, které tvořily české dějiny“, jež se věnují významným středověkým událostem:

1. svazek František Kavka, 5. 4. 1355 Korunovace Karla IV. císařem Svaté říše římské

4. svazek Gabriela V. Šarochová, 1. 9. 1310 Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský. Sňatek z rozumu

12. svazek Lenka Bobková, 7. 4. 1348 Ustanovení Koruny království českého. Český stát Karla IV.

14. svazek Jindřich Francek, 24. 10. 1517 Svatováclavská smlouva. Urození versus neurození

20. svazek Petr Čornej, 30. 7. 1419 První pražská defenestrace. Krvavá neděle uprostřed léta


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru