knižní novinky detailpraha: barbarská evropa – nejnovější svazek edice historické myšlení (argo)

Praha: Barbarská Evropa – nejnovější svazek edice Historické myšlení (Argo)

Anotace:

Nakladatelství Argo vydalo v rámci své edice Historické myšlení překlad knihy „Barbarská Evropa“, jejímž autorem je významný polský medievista Karol Modzelewski.

Kniha je jedinečným pokusem o vykreslení kořenů moderní Evropy. Autor zkoumá syntetizujícím způsobem formování „barbarské Evropy“ v období od 6. do 11. století. Na základě právních pramenů, zejména pak tzv. barbarských zákoníků, konstruuje koncept dynamicky se rozvíjejícího světa raných Germánů a Slovanů. Ukazuje, jak se germánský a později i slovanský svět měnily pod vlivem reziduí antické kultury a římského práva. Velký důraz přitom klade na osobitý život zvykového práva, které u jednotlivých germánských kmenů získalo postupem doby kodifikovanou písemnou podobu.

Formování barbarské Evropy pojímá jako mnohovrstevnatý střet mezi římským individualismem a germánským kolektivismem, jenž v mnoha ohledech bránil rozvoji klasických feudálních vztahů a svébytné panovnické svrchovanosti. Na mnoha příkladech ale zároveň ukazuje, že tento vyhraněný kolektivismus během staletí získával trhliny, jež ve svém důsledku vedly k hluboké sociální diferenciaci původně svobodného obyvatelstva, v němž větší roli než majetek hrála příslušnost ke kmenovému společenství.

Karol Modzelewski je u nás zatím známý hlavně mezi odborníky. V češtině byly vydány zatím jen jeho vzpomínky „Zaženem dějin klisny! Vyznání potlučeného jezdce“ (2015), v nichž reflektuje polské dějiny po roce 1945 s důrazem na vlastní působení v hnutí Solidarita, resp. své výrazné angažování se v budování demokratického Polska po roce 1990.

 

Marek Zágora

 

Karol Modzelewski, Barbarská Evropa, Argo, Praha 2017, 424 stran, doporučená cena 398 Kč

 

Internet:

http://www.argo.cz/knihy/226506/barbarska-evropa/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru