knižní novinky detailpraha: barokní malíř petr brandl ve světle nových poznatků (národní galerie v praze)

Praha: Barokní malíř Petr Brandl ve světle nových poznatků (Národní galerie v Praze)

Barokní bouřlivák Petr Brandl (1668-1735) je zosobněním uměleckého bohéma. Bezstarostný hýřil, nesvědomitý manžel, nezodpovědný kumpán, a přesto jeden z největších a nejtalentovanějších malířů, jaký se kdy v Čechách narodil.

V roce 2016 vydala Národní galerie v Praze reprezentativní publikaci o malíři Petru Brandlovi. Záslužně se tak české publikum dočkalo knihy a katalogu, který po desetiletí připravoval historik umění Jaromír Neumann.

Kniha, která je dnes již rozprodaná, vyšla 15 let po autorově smrti. Za tu dobu brandlovské bádání výrazně pokročilo. Opět zásluhou Národní galerie vyšla skvělá edice pramenů k životním osudům velikána barokní malby. Připravil je s ohromnou pečlivostí Jaroslav Prokop a galerie knihu vydala pod názvem Petr Brandl – život a dílo v archivních pramenech a starší odborné literatuře.

K tématu Petra Brandla se Národní galerie vrací znovu. Tentokrát reprezentativní publikací, kterou editorsky připravila Andrea Steckerová, odborná kurátorka barokní sbírky NG. Kniha jedenácti příspěvků předních odborníků představuje nejnovější poznatky o Brandlově tvorbě.

Historička umění Andrea Steckerová se podrobně zabývá Brandlovou portrétní tvorbou. Zaměřila se na různé detaily, které byly dosud opomíjené. Třeba oblečení postav, Brandlem modifikovanou typologii dobových portrétů a také na cenu jeho obrazů. Za podobiznu bral Brandl 60 zlatých, za velký oltářní obraz 300 až 400 zlatých. Steckerová srovnává tyto ceny s tržními relacemi v Nizozemí. Závěr zní, že Brandl patřil k velmi dobře honorovaným umělcům. Speciální pozornost věnuje autorka také otázce Brandlových autoportrétů.

Historik Vít Vlnas se zaměřil na identifikaci Brandových patronů a objednavatelů z řad aristokracie. Výrazně objevná je studie archivářky Radky Heisslerové. Nalezla řadu dokumentů, které dosvědčují zájem o Brandlovo dílo z řad pražského měšťanstva, pro něž bylo vlastnictví malířovy malby otázkou společenské prestiže. Heisslerová řeší také Brandlův vztah k cechům a svým profesním kolegům. Detailně se autorka zabývá obrazárnami pražských měšťanů v 18. století. Staroměstský radní a nákladník František Jan Mascotti vlastnil 763 obrazů, což je skoro celá galerie – a v této sbírce bylo hned několik Brandlů.

Petr Arijčuk se věnuje dílu Brandlových žáků a následovníků ve východních Čechách, Tomáš Valeš objevuje „moravské stopy“ Petra Brandla a polský historik umění Andrzej Koziel se zaměřil na působení Brandla ve Slezsku.

Část studií se týká hledání zdrojů inspirace a výkladu ikonografie. Historik umění Dalibor Lešovský se zaměřil na Brandlovy kresby a grafické lisy vytvořené podle jeho předloh. Jeho zajímavým zjištěním je, že Brandlových kreseb existuje poměrně málo a nejedna z těch, které mu připsal Jaromír Neumann, neobstojí při bedlivějším průzkumu. Brandlovo autorství neprokazuje ani jeho signatura, která byla občas dodána až dodatečně. Dalibor Lešovský se také v samostatné studii zabývá ikonografií Brandlových oltářních obrazů.

V nové publikaci jsou také připomenuty dvě reprezentativní Brandlovy výstavy pořádané v roce 1911 a poté v roce 1969 – ta se pořádala v Jízdárně Pražského hradu a na svou dobu byla nejen moderní v koncepčním přístupu, ale také architektonickým řešením.

V závěru knihy jsou také publikovány nové technologické průzkumy Brandlových obrazů, kterých se ujal restaurátor Adam Pokorný. Mimo jiné přispěly k předatování některých děl či určení jejich autorství.

Kniha má početný soubor velmi kvalitních barevných reprodukcí. Pro každého čtenáře je tak nezbytným a skvělým doplňkem dvoudílné publikace Jaromíra Neumanna. Dobré také je, že kniha vychází současně i v angličtině, což snad povede k většímu zájmu zahraničních badatelů, protože zařazení Brandla do kontextu evropského baroka je více než žádoucí. K širší znalosti o malířově díle má také napomoci on-line webová databáze, která je v Čechách první svého druhu (www.petrbrandl.eu).

 

Peter Kováč

 

Petr Brandl (1668–1735) – studie, ed. Andrea Steckerová, české a anglické vydání, Národní galerie v Praze 2018, 217 reprodukcí, 250 stran, cena 700 korun.

 

Petr Brandl 1668–1737 Studies

(English edition)

Andrea Steckerová (ed.)

A total of eleven essays written mostly by the middle and young generations of authors will deal with those aspects of the art of Peter Brandl that have either not been trated in their totality. As the first comprehensive publication on this artist from the death of J. Neumann, this volume will reflect the results of that scholar's research, with the use of the recently discovered artworks and archival material.

ISBN 978-80-7035-688-3

 

Internet:

https://www.ngprague.cz/product-detail/petr-brandl-1668-1737-studie

 

Kniha Jaroslava Prokopa:

https://www.ngprague.cz/product-detail/petr-brandl-zivot-a-dilo-v-archivnich-pramenech-a-starsi-odborne-literature


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru