knižní novinky detailpraha: benedikt ried mezi pozdní gotikou a renesancí (portály z okruhu benedikta rieda ii; nakladatelství halama)

Praha: Benedikt Ried mezi pozdní gotikou a renesancí (Portály z okruhu Benedikta Rieda II; nakladatelství Halama)

Zásluhou knihy Ethana M. Kavalera Renaissance Gothic (Londýn 2012) se z Benedikta Rieda stala architektonická hvězda. Architekt přelomu 15. a 16. století má sice už po léta solidní německou monografii Götze Fehra Benedikt Ried – ein deutscher Baumeister zwischen Gotik und Renaissance in Böhmen (Mnichov 1961) i českou monografii Pavla Kaliny Benedikt Ried a počátky záalpské renesance (Praha 2009), ale rozsáhlý mezinárodní zájem vyvolal až Kavaler.

Kavaler ukázal osobitost Riedova umění v souvislostech evropského umění přelomu 15. a 16. století a dostal tohoto tvůrce do společnosti takových mistrů, jako byli ve Francii otec a syn Chambigesovi. Každá nová publikace o Riedovi je tak nesmírně žádaná.

Podívat se podrobně z evropského hlediska na genezi uměleckého stylu Benedikta Rieda se rozhodla historička umění Michaela Ramešová v knize Portály z okruhu Benedikta Rieda II. Krok za krokem nám představuje tvůrčí profil architektova díla spojeného s Pražském hradem.

Benedikt Ried vyrostl prostředí západoalpských hutí a rozhodující pro jeho formování se stalo dědictví, které si v mládí zřejmě v jižním Německu osvojil. Ramešová ukazuje, jak se současně do jeho „pozdně gotické“ tvorby dostala „italská renesance“. Nebyla nijak cizorodě naroubována, ale vyplynula jako zvláštní propojení, které je pro střední Evropu příznačné. Ostatně pro Rieda a jeho současníky nebyly dnešní stylové pojmy „pozdní gotika“ a „renesance“ něčím radikálně odlišným, jak už kdysi konstatoval Aby Warburg ve studii Flandrische Kunst und florentinische Frührenaissance (Jahrbuch der Königlich Preussischen Kunstsammlungen 1902).

Italové v 15. století s obrovským zájmem nakupovali nizozemské tapisérie a obdivovali obrazy Jana van Eyck, Rogera van der Weyden nebo Memlinga. Dokonce i Giorgio Vasari, jenž gotiku považoval za „úpadkový“ styl barbarských Gótů, o plastice sv. Rocha od Veita Stosse prohlásil, že to je „zázrak ve dřevě“.

Ramešová krok za krokem rozkrývá, jakými cestami se v Riedově díle propojila jeho „pozdně gotická“ podstata s antikizujícími motivy italské renesance. Významnou roli v tom mj. připisuje objednavateli – českému a uherskému králi Vladislavovi II. Jagellonskému, který byl v Budíně na každém kroku obklopen renesancí. V Uherském království šlo o přímý import italského umění, který inicioval král Matýáš Korvín. I jeho zásluhou se dekorativní renesanční slovník all´antica stal novou součástí dvorské reprezentace.

Autorka se detailně a pečlivě věnuje prověření už publikovaných hypotéz, které se mj. týkají i možností uplatnění kameníka z Dalmácie, vyškoleného v Itálii, který přes Budín dorazil do Riedovy huti na Pražském hradě. Předností textu je jasné formulování i výborná stylistika, takže kniha se dobře čte. Autorka má úctyhodný přehled o domácí a zahraniční literatuře. Vše je do detailů vysvětleno v hlavním textu a poznámky jsou opravdu jen odkazem na citace nebo další podrobnější výklad.

Ramešová vše pečlivě ověřuje s širokou znalostí uherské i italské renesance a opírá se o archivní prameny, stavební průzkumy i o analýzu kamenických značek. Hledá a objevuje také autentického Rieda. Z tohoto hlediska věnuje pozornost Karlu Fialovi, který jako restaurátor ve 20. a 30. letech 20. století podnikl na Pražském hradě poměrně rozsáhlé úpravy, byť udělané s citem pro Riedovo mistrovství. Původní části jsou autorkou podrobně zmapovány a zdokumentovány na přiložených kresbách, které knihu odprovázejí.

Publikace je vybavena také rozsáhlým počtem současných i archivních fotografií. K pochopení Riedova umění je významným přínosem.

 

Peter Kováč

 

Michaela Ramešová, Portály z okruhu Benedikta Rieda II: Tvorba Riedovy huti na Pražském hradě a její zahraniční souvislosti, nakladatelství Tomáš Halama, Praha 2021, vázaná kniha, 200 stran, anglické resumé, cena 370 Kč

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru