knižní novinky detailpraha: bludiště pravé víry – soubor studií alexandra patschovského (argo)

Praha: Bludiště pravé víry – soubor studií Alexandra Patschovského (Argo)

Anotace:

Nakladatelství Argo vydalo pod názvem „Bludiště pravé víry. Sektáři, kacíři a reformátoři ve středověkých Čechách“ reprezentativní soubor studií německého historika Alexandra Patschovského, který sestavil profesor František Šmahel. Kniha vyšla jako třiasedmdesátý svazek edice Každodenní život.

Soubor předního německého medievisty, který se věnuje dějinám středověkého kacířství, přináší studie zasvěcené problematice pozdně středověké hereze, kacířství a husitské revoluce ve středověkých Čechách. Patschovsky v nich rozkrývá proměnu pohledů středověkých teologů na herezi od konce 13. věku. Zároveň si ale též všímá samotných náboženských představ heretiků, především pak valdenství. Středověké hereze pojímá jako výraz disidentství, zaměřeného proti autoritativním přístupům katolické církve, a jako hledání alternativ a pravých náboženských ideálů. V tomto duchu jsou vedeny i jeho pohledy do nitra husitské reformace, kterou považuje za skutečnou náboženskou revoluci. Hlavní přínos Alexandra Patschovského spočívá ve skutečnosti, že husitskou revoluci nazírá v širokém evropském kontextu, aniž by zároveň potlačoval její jedinečnost.

Soubor doprovodil svým doslovem nazvaným „Nalézání a hledání v bohemikálních studiích Alexandra Patschovského“ profesor František Šmahel, jenž provedl i odbornou revizi překladu.

(SK)

 

Alexander Patschovsky, Bludiště pravé víry. Sektáři, kacíři a reformátoři ve středověkých Čechách, Argo, Praha 2018, 356 stran, doporučená cena 298 Kč

 

Obsah:

1. CO JSOU KACÍŘI? O HISTORICKÉM MÍSTĚ HEREZÍ VE STŘEDOVĚKU

2. KACÍŘI A PRONÁSLEDOVÁNÍ KACÍŘŮ V ČECHÁCH VE STOLETÍ PŘED HUSEM

3. STOPY ČESKÉHO PRONÁSLEDOVÁNÍ KACÍŘŮ VE SLEZSKU NA KONCI 14. STOLETÍ

Příloha

Tractatus de hereticis et eorum sectis

1. Definice kacíře

2. De articulis Beghardorum, qui sunt VIII

3. De VII sacramentis

4. Item de XII articulis fidei

5. Další kritéria k definici kacířů

6. Omelia Origenis

7. Formulář obecné citace vydané dominikánským inkvizitorem Janem, jehož ustanovil pražský arcibiskup Jan (Očko z Vlašimi nebo Jan z Jenštejna)

8. Formulář mandátu téhož inkvizitora pro městského rychtáře, purkmistra a přísežné konšely, zřejmě z Prahy přikazující poskytnout inkvizici potřebnou podporu

9. Qui et quot modis in iure et extenso nomine dicendus est hereticus VIII modis

10. Formulář inkvizitorského mandátu rektorovi svídnického farního kostela k ohlášení něčí veřejné exkomunikace

11. Dekretál Noverit Honoria III.

12. Hec est inquisicio hereticorum per inquisitorem

Kritické poznámky k textu

Dodatek

1. Vnější znaky rukopisu I Q 125

2. Písařské ruce

3. Obsah

4. O POLITICKÉM VÝZNAMU HEREZE A JEJÍHO PRONÁSLEDOVÁNÍ VE STŘEDOVĚKÝCH ČECHÁCH

5. „ANTIKRIST“ U WYCLIFA

6. EKLEZIOLOGIE U JANA HUSA

7. PRAVDA A POSLUŠNOST V HUSOVĚ CHÁPÁNÍ CÍRKVE

8. POJEM REFORMY V DOBĚ KONCILŮ V KOSTNICI A BASILEJI

9. CHILIASMUS TÁBORITŮ. JEHO IDEA, JEHO OBRAZ U SOUČASNÍKŮ A INTERPRETACE HISTORIOGRAFIE

10. TANEC SMRTI, HUSITSKÁ REVOLUCE A PRAŽSKÁ UNIVERZITA. DALMATSKÝ STUDENT KARLOVY UNIVERZITY SE STANE ŠEVCEM A KALIGRAFEM

Příloha I

Pražský tanec smrti

Příloha II

Autobiografická poznámka anonymního Dalmatince

11. WIRSBERGŠTÍ: ŠVÉDOVÉ JÁCHYMITSKÉHO DUCHOVNÍHO SVĚTA V NĚMECKU BĚHEM 15. STOLETÍ?

Postskriptum

12. REVOLUČNOST HUSITSKÉ REVOLUCE

13. TOLERANCE VE STŘEDOVĚKU – IDEA A SKUTEČNOST

14. CHILIASMUS A REFORMACE NQA KONCI STŘEDOVĚKU

EDIČNÍ POZNÁMKA

Původní vydání studií Alexandra Patschovského

František Šmahel, Nalézání a hledání v bohemikálních studiích Alexandra Patschovského

 

Internet:

https://argo.cz/knihy/bludiste-prave-viry/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru