výstavy detailpraha: čechy–sasko, jak blízko, tak daleko (bohemia–saxony: so close and yet so far)

Praha: Čechy–Sasko, jak blízko, tak daleko (Bohemia–Saxony: so close and yet so far)

Klub přátel stavitelů katedrál chystá pro svoje členy a příznivce speciální prohlídku této výstavy.

Vzájemné vztahy Čech a Saska od doby pravěku do současnosti představuje uměleckohistorická výstava, která je do 15. září 2019 otevřena ve Šternberském paláci v Praze. Výstava je středního rozsahu a vybrané exponáty dokumentují četné a někdy i komplikované vztahy obou sousedních zemí. V tak širokém horizontu je to však občas jen připomínka a náznak, což podtrhuje i poměrně stísněný výstavní prostor.

Nicméně diváci najdou na výstavě špičková díla – některá zapůjčena ze slavné Drážďanské galerie nebo z Muzea výtvarného umění v Lipsku. Příkladem může být vynikající portrét Jana Kupeckého, který v roce 1712 namaloval podobiznu lipského malíře Davida Hoyera.

Nechybí ani oboustranná deska s Trůnící madonou a Kristem Trpitelem, což je nejstarší desková malba z Horní Lužice, která je stylově příbuzná k dílům Mistra Vyšebrodského oltáře.

Nejatraktivnější částí je období pozdní gotiky a renesance. Zejména návštěvníky potěší zastoupená díla monogramisty IW, který se vyškolil v dílně Lucase Cranacha. Mezi nimi je i nádherná Salome s hlavou Jana Křititele (na obr.), kterou Národní galerie nedávno zakoupila ze soukromého majetku v Rakousku za 340 tisíc eur. Vedle ní se nalézá také Trpící Kristus monogramisty IW, zapůjčený do Prahy vůbec poprvé z Drážďanské galerie.

Rozsahem obrovský je vědecký katalog výstavy. Ostudou je, že během vernisáže výstavy nikdo nepoděkoval sesazenému generálnímu řediteli Jiřímu Fajtovi, ač se na přípravě výstavy a zápůjčce exponátů výrazně podílel.

 

Peter Kováč

 

Čechy–Sasko, jak blízko, tak daleko, Šternberský palác Praha, 24. 5. 2019 – 15. 9. 2019, kurátoři: Doreen Mölders (smac), Marius Winzeler a Olga Kotková (NGP). Výstavu připravila Národní galerie Praha ve spolupráci se Státním muzeem pro archeologii v Saské Kamenici. Záštitu nad výstavou přijal ministerský předseda České republiky Andrej Babiš a ministerský předseda Svobodného státu Sasko Michael Kretschmer.

K výstavě je vydán rozsáhlý česko-německý katalog, který obsahuje esejistickou část s obrázky a seznam vystavených exponátů. Doplňuje ho také průvodce představující nejvýznamnější exponáty.

 

Internet:

https://www.ngprague.cz/exposition-detail/sasko-cechy-jak-blizko-tak-daleko/

 

Tiskové zpravodajství NG

Tématu sousedství Čech a Saska se poprvé věnuje rozsáhlá výstava, která se zaměřuje na dynamické vztahy obou regionů, líčí úzké vazby mezi obyvateli, vzájemné konflikty i následná usmíření. Umožňuje široce uchopit historický rámec a objasňovat jak rozdíly mezi Saskem a Čechami, tak i jejich sounáležitost v evropském kontextu.

Kulturní dědictví sasko-českého pohraničí svědčí o čilých a mnohovrstevnatých vztazích, vzájemném obohacování a propojení obou regionů. Cílem výstavy je prezentovat tuto mnohotvárnou a dynamickou historii vzájemných vztahů à la longue durée, tedy od doby kamenné až po současnost. Projekt je výsledkem spolupráce mezi Staatliches Museum für Archäologie Chemnitz a Národní galerií Praha.

Výstava, rozdělená do devíti oddílů, se v symbióze umění a dějin zaměřuje jak na každodenní a hospodářský život, tak na historické události vládnoucí vrstvy. Pražská výstava ukáže především výjimečná umělecká díla, z nichž mnohá budou v Čechách vystavena prvně. Vybrané artefakty nejen přiblíží konkrétní momenty v historii sasko-českých vztahů, ale nabídnou i mimořádný estetický zážitek.

K vidění budou cenné památky gotického a renesančního umění (např. obrazy Lucase Cranacha), virtuózní díla manýristického slohu, vrcholně barokní plátna a sochy, mistrovské ukázky romantické krajinomalby, obrazy Oskara Kokoschky či model slavné sochy Davida Černého Quo vadis.

Právě tato plastika trabantu na čtyřech lidských nohou je symptomatickou připomínkou událostí z podzimu 1989, kdy se budova velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze stala dočasným azylem pro občany z NDR. Tuto událost lze brát jako symbolický mezník v dlouhé historii vztahů mezi Saskem a Čechami.

 

Bohemia–Saxony: So Close and Yet So Far

The exhibition Bohemia–Saxony: So Close and Yet So Far at the Sternberg Palace of the National Gallery Prague presents for the first time the theme of neighbourly relations. On display will be Stone Age artefacts, mediaeval documents and sculptures, paintings by Lucas Cranach, Jan Kupecký or Oskar Kokoschka and a model of the well-known statue Quo Vadis by David Černý.

“The exhibition concentrates on the dynamic relations between Bohemia and Saxony detailing the close ties between their inhabitants, their conflicts and reconciliations. Nine thematic parts document the symbiosis of art and history of the day-to-day and economic life. Many artworks are displayed in the Czech Republic for the first time,” says Marius Winzeler, Director of the National Gallery Prague’s Collection of Old Masters.


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru