knižní novinky detailpraha: chonrad stoeckhlin a noční houf wolfganga behringera (argo)

Praha: Chonrad Stoeckhlin a noční houf Wolfganga Behringera (Argo)

Nakladatelství Argo vydalo jako čtyřiasedmdesátý svazek své řady Každodenní život práci „Chonrad Stoeckhlin a „noční houf“. Příběh z raného novověku“ německého historika Wolfganga Behringera. Behringer se věnuje kulturním dějinám raného novověku, specializuje se na dějiny čarodějnictví a v posledních letech i na dějiny klimatických změn.

V knize, která vyšla německy v roce 1994, přibližuje příběh z 80. let 16. století, na jehož počátku si dva pastýři během společného rozhovoru slíbili, že pokud jeden z nich zemře, tak přijde toho druhého navštívit a bude mu vyprávět o posmrtném životě.

Základem celého Behringerova líčení se stala Procesní akta Chonrada Stoeckhlina, která jsou uložena ve Státním archivu v Augsburku, zejména pak výslechové protokoly, které vznikly během inkvizičního vyšetřování.

Příběh pasáka koní Chonrada Stoeckhlina z Oberstdorfu, jenž je dokonce označován za „virtuosa lidové kultury“, je nádhernou sondou do světa představ lidové kultury a víry, které měly být, především fyzickým násilím postupně vytlačeny. Hlavnímu „hrdinovi“ ani tak neuškodilo samotné setkání s jeho mrtvým přítelem, ale jeho zmínka o tom, že se v doprovodu anděla zúčastnil putování tzv. „nočního houfu“. Během něj pak měl ještě navíc získat léčitelské schopnosti, kvůli nimž byl hojně vyhledáván, a dokonce se z něj měl stát věštec, který byl schopen rozpoznávat čarodějnice.

Dovednost rozpoznat čarodějnice měl ale podle církve pouze ten, kdo se s nimi sám stýká, takže pastýřova poznámka zapříčinila rozsáhlé inkviziční vyšetřování na statcích augšpurského biskupa, na jehož základě pak bylo obviněno a upáleno několik desítek žen. Jednou z obětí byl i samotný Chonrad Stoeckhlin.

V celkem dvaceti kapitolách přibližuje Behringer svět lidových představ o smrti, posmrtném životě, o putování duší či potravinové hojnosti, které se dostaly do zásadního střetu s protipověrečnými názory církve, zejména pak inkvizitorů. Autor vychází zejména z dochovaných písemných záznamů inkvizičního vyšetřování, ale opírá se i o pozdně středověké a raně novověké práce o čarodějnictví a démonologii. Zajímavou problematiku nazírá z různých úhlů pohledu a sleduje i vývoj lidových představ v následujících staletích, kdy došlo mimochodem i pod vlivem bratří Grimmů ke zkreslení lidové kultury. Vše pak zasadil do širších souvislostí s výsledky moderního bádání.

Na jedné straně se autor zabývá lidovými představami, na straně druhé se pak pokusil i o rekonstrukci mechanismů inkvizičního vyšetřování konce 16. století, kdy si inkvizitoři ztotožňovali všechny lidové představy s působením ďábla. Všímá si řady různých detailů, např. že ženy obviněné z čarodějnictví, které zemřely na následky mučení ve vězení, byly ještě následně upáleny.

Wolfgang Behringer jasně ukázal, že chceme-li poznat pozdně středověké a raně novověké náboženské představy prostého lidu, je nutné vrátit se k dochovaným písemným pramenům 15. a 16. století, a pak máme mnohem větší šanci lépe poznat jejich myšlenkový svět, v němž se křesťanství mísilo s různými mýty, kulty a magickými představami, jejichž kořeny sahaly místy až do starověku.

 

Marek Zágora

 

Wolfgang Behringer, Chonrad Stoeckhlin a „noční houf“. Příběh z raného novověku, Argo, Praha 2018, 204 stran, doporučená cena 248 Kč

 

Obsah:

1. Pastýři

2. Rozhovory před masopustní nocí

3. Poselství navrátilce

4. Zjevuje se anděl

5. Noční houf

6. Noční lid

7. Nadpozemsky krásná hudba

8. Zázrak s kostmi

9. Dobrá společnost

10. Wuotas

11. Léčit a věštit

12. Jízda zlých duchů

13. Heuberg

14. Pronásledování čarodějnic

15. Selské povstání

16. Lidová víra

17. Šamanismus

18. Bricolage

19. Soukromá zjevení

20. Konec doby snů

 

Internet:

https://argo.cz/knihy/chonrad-stoeckhlin-a-nocni-houf-pribeh-z-raneho-novoveku/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru