zaujalo nás detailpraha: čt art uvádí mimořádně zajímavý dokumentární cyklus tajnosti slavných obrazů

Praha: ČT Art uvádí mimořádně zajímavý dokumentární cyklus Tajnosti slavných obrazů

ČT Art uvádí od ledna mimořádně zajímavý dokumentární cyklus Tajnosti slavných obrazů, který zájemce o dějiny umění detailně zasvětí do tajemství kompozic a ikonografie slavných obrazů. Každý díl je věnován jednomu slavnému obrazu. Dva týdny je dokument k dispozici pro zájemce na internetu. Nenechte si ujít tento mimořádný cyklus!

Odkaz na ČT ART:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/12442690664-tajnosti-slavnych-obrazu/

 

1. díl:

Quentin Matsys: Bankéř a jeho žena

Obraz Quentina Matsyse „Bankéř a jeho žena“ nás nechá nahlédnout do antverpského interiéru šestnáctého století, kterému dominuje směnárenský pult. Hlavní protagonisté obrazu se soustředí na svou práci, jako by byli na světě sami. Ten výjev z běžného života se nám zdá být velmi blízko. Máme chuť si k nim přisednout. Před mužem leží hromádka mincí různého původu, závaží, prstýnky navlečené na ruličce z papíru, krabička s perlami a pohár z broušeného skla. Malíř chtěl upozornit na obchodování, které se neřídí žádnými náboženskými či morálními pravidly. Ve složitém a měnícím se renesančním světě je k zajištění spravedlnosti bankovního systému zapotřebí boží dohled. Ani kapitalismu nesmí chybět morálka a etika. To je poselství, které nám svým uměním předává Quentin Matsys.

PREMIÉRA

ČT art pondělí 6. 1. 22:55

OPAKOVÁNÍ

ČT art

úterý 7. 1. po půlnoci 03:30

neděle 12. 1. po půlnoci 01:50

 

2. díl:

Diego Velázquez: Dvorní dámy

V létě 1656 bylo Velásquezovi padesát sedm let. Bydlel přímo v královském paláci, kde měl vyhrazeno několik pokojů. Právě dokončil velké plátno, určené výlučně pro královo potěšení. Nakonec se však mělo stát jeho nejslavnějším obrazem. Neslo název Rodina. Jakoupak rodinu Velásquez namaloval? Abychom to zjistili, musíme ho prozkoumat, proniknout do tajemství skrytých za obrazem a pochopit, co nám říká o malíři, o jeho zemi a o jedné době. Koho tedy na obraze vidíme? Díky španělskému malíři a historikovi Antoniu Palominovi, který v roce 1724 zaznamenal jeho podrobný popis, to víme přesně. V samém středu stojí infantka Margarita, mladší pětiletá králova dcera. Je obklopená dvěma dvorními dámami, španělsky Las Meninas – neboli Dvorní dámy.

PREMIÉRA

ČT art pondělí 13. 1. 22:30

OPAKOVÁNÍ

ČT art

úterý 14. 1. po půlnoci 01:10

neděle 19. 1. po půlnoci 01:45

 

3. díl:

Georges Seurat: Koupání v Asnières

Georges Seurat patří vedle Cézanna, van Gogha a Gauguina k nejvýznačnějším malířům postimpresionistického období. Všeobecně je Seuratovo jméno spojováno s pointilismem a divizionismem, metodou pracující drobnými tahy štětcem s jasnými barvami.

Ve skutečnosti šlo o mnohem více. Je jedním z nejsložitějších a nejúžasnějších malířů obrazů novodobého umění. Jeho rozměrem rozsáhlý obraz Nedělní odpoledne na ostrově Grande Jatte byl vykládán velice různě. Je to zároveň obšírná a pozorná kronika i plod bezprostředního pozorování způsobů nové, průmyslové civilizace. Jde o analýzu zbavenou všech prchavých prvků. Velký obraz neděle v průmyslovém pařížském předměstí je především přesný portrét společnosti. Pod chladnou kronikou pulsuje jemná ironie, sklon zdůrazňovat nepředvídatelné stránky navenek ctihodné městské společnosti.

„Žádný malíř mi nepřipomíná Moliera tolik jako Seurat. Molierova Měšťáka šlechticem, což je balet plný půvabu, lyrismu a zdravého rozumu. Plátna jako Cirkus, Kankán nebo Nedělní odpoledne jsou také takové balety plné půvabu, lyrismu, humoru a zdravého rozumu“, konstatoval Apollinaire.

PREMIÉRA

ČT art pondělí 20. 1. 22:25

OPAKOVÁNÍ

úterý 21. 1. po půlnoci 00:30

 

4. díl:

Gustave Courbet: Můj ateliér

Na pařížské vernisáži 15. května 1855 všichni mluvili o malíři Gustavu Courbetovi. Vystavoval tu několik svých prací. Ale plátno, které vytvořil speciálně pro tento Salon, porota odmítla. Vraťme se o jeden rok zpět, do jara 1854. Courbet se s nadšením pustil do obrazu, o němž byl přesvědčený, že zaujme. Rozměrné plátno, téměř šest na čtyři metry. Ambiciózní projekt se skromným názvem Interiér mého ateliéru. Co vidíme? Courbet maluje uprostřed svého ateliéru, obklopený množstvím postav. Na jedné straně jsou jeho přátelé, mezi nimi rozpoznáme básníka Charlese Baudelaira a filozofa Pierra Proudhona. Na druhé vidíme směsici tvořenou obchodníky, lovci, žebráky a knězi. Jaký příběh nám chtěl Courbet tímto obrazem vyprávět? Abychom to zjistili, musíme prozkoumat postavy, jejich gesta. A tváře, které se na plátně skrývají. Proniknout do tajemství díla, a pochopit, co vypovídá o své době a o svém autorovi. Courbet popsal svůj projekt v dopise svému velkému příteli, spisovateli Champfleurymu, kterého také najdeme na obraze. „Je to různorodá společnost ve svém vlastním prostředí. Jedním slovem, je to můj pohled na společnost, její zájmy a vášně. Tak vypadá svět, který se ke mně chodí malovat.“

PREMIÉRA

ČT art pondělí 27. 1. 23:00

OPAKOVÁNÍ

ČT art úterý 28. 1. po půlnoci 01:10

 

5. díl:

Paolo Veronese: Svatba v Káni Galilejské

V roce 1563 bylo Veronesovi pětatřicet let. Po patnácti měsících práce dokončil dílo s názvem Svatba v Káni Galilejské v refektáři benediktinského kláštera San Giorgio Maggiore. Ten stál na malém ostrově naproti Dóžecímu paláci. Monumentální malba zabírá téměř celou plochu stěny. Nemůžeme od ní odtrhnout oči. Vypadá jako pokračování místnosti, jako spojení s jasně modrým nebem. Ve spodní části obrazu je obrovské množství nádherně vybarvených postav, které hodují u velikého stolu. Co se skrývá mezi všemi těmi postavami a architektonickými prvky? Abychom to zjistili, musíme prozkoumat jednotlivé části obrazu, barvy a gesta. Proniknout do jeho tajemství a pochopit, co nám vypovídá o jedné době, o jednom městě a o jedné republice. Benediktinský klášter Saint Maggiore byl jedním z nejbohatších v Benátkách. Významní hosté, kteří přijížděli do Benátek – vyslanci, politici, princové – nejčastěji přebývali právě tam.

PREMIÉRA

ČT art pondělí 3. 2. 22:05

OPAKOVÁNÍ

ČT art úterý 4. 2. po půlnoci 01:00

ČT art neděle 9. 2. po půlnoci 02:00

 

6. díl:

Vigéee Le Brunová: Marie Antoinetta a její děti

Élisabeth Vigée-Lebrunová (1755–1842) byla úspěšná portrétistka, která po sobě zanechala na šest set šedesát portrétů a kolem dvou set krajinových maleb. Největší sbírka jejích obrazů je ve Versailles, je však zastoupena téměř ve všech velkých galeriích. Zpočátku byla typickou představitelkou slohu Ludvíka XVI. či rokoka, později se na jejích obrazech objevují stále silnější vlivy klasicismu, empiru a dokonce i romantismu.

PREMIÉRA

ČT art pondělí 10. 2. 21:55

OPAKOVÁNÍ

ČT art úterý 11. 2. po půlnoci 01:05

ČT art neděle 16. 2. po půlnoci 02:45

Texty ČT ART

 

Dokumenty vyšly ve Francii na DVD:

Smart secrets of great paintings

Box of 2 DVDs

VOLUME 1

THE MONEYLENDER AND HIS WIFE - Quentin Metsys 1514

The Moneylender and his Wife (1514) presents a portrait of 16th century Antwerp. Although it appears to be a simple "genre scene", the painter Quentin Metsys in fact portrays a subtle criticism of a world that has been ignited by the vainglory of merchants.

 

THE ARTIST'S STUDIO - Gustave Courbet 1855

The Artist's Studio (1855) ushers us into the heart of the Second Empire. A few years after the revolution of July 1848, Gustave Courbet puts forward his vision of society via a critical realism denouncing the authoritative power of Napoleon the Third

 

WITH BATHERS AT ASNIERES - Georges Seurat 1884

With Bathers at Asnières (1884) Georges Seurat invents pointillism and, beyond the tranquil banks of the Seine, uses his innovative technique to capture the economic and social changes sweeping an era devoted to the religion of progress

 

THE MENINAS - Diego Velázquez 1656

Diego Velázquez portrays numerous dizzying reflections and enigmatic echoes of life at the court of King Philip IV of Spain. His painting questions the power of both the monarch and the artist. Between illusion and reality.

 

IN THE WEDDING AT CANA - Paul Véronèse 1563

In The Wedding at Cana (1563), Paul Veronese transposes the biblical tale of Christ's first miracle to the scene of a sumptuous Venetian banquet, in a glorification of the ancient, festive and unbridled city.

 

VOLUME 2

THE MARTYRDOM OF SAINT APOLLONIA - Jean Fouquet 1450

From his tiny and delicate paintbrush, Jean Fouquet applies the golden threads of a modest humanism to The Martyrdom of Saint Apollonia (circa 1450), revealing a glimmer of the Early Modern period hidden behind the horizon of the Middle Ages.

 

A LADY IN HER BATH - François CLOUET 1571

A Lady in her Bath (circa 1571), by François Clouet, bears witness to a period in which the pleasures of the senses and the mind were caught up in a religious conflict that gave rise to despotic canons of beauty.

 

MARIE-ANTOINETTE DE LORRAINE HABSBOURG, QUEEN OF France AND HER CHILDREN - Élisabeth Louise Vigée Le Brun 1787

The Revolution is rumbling: the foul pamphlets aimed at "the

The Revolution is rumbling: the foul pamphlets aimed at "the Austrian woman" must be eliminated. With Marie-Antoinette de Lorraine Habsbourg, Queen of France, and her Children (1787), Elisabeth Vigée Le Brun attempts a campaign of seduction. But it is far too late to win back the love of furious public opinion. La Révolution gronde : il est urgent d'en finir

 

WOMEN OF ALGIERS IN THEIR APARTMENT - Eugene Delacroix 1834

With the war of colonisation raging, Eugène Delacroix was the first artist to cross the Mediterranean. The naturalism of Women of Algiers in their Apartment (1834) transports us into the calm simplicity of a harem, as Eugène Delacroix saw it with his own eyes.

 

THE ROOTS OF A COLOURFUL LIFE - Vassily Kandinsky 1907

The roots of A Colourful Life (1907), just like those of Vassily Kandinsky, were anchored in age-old Russian soil. And yet the painting contains all the elements that were to accompany the painter in the greatest revolution in the history of art: the leap into abstraction.


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru