knižní novinky detailpraha: čtvrtý lateránský koncil a české země ve 13. a 14. století (nln)

Praha: Čtvrtý lateránský koncil a české země ve 13. a 14. století (NLN)

Anotace:

V Nakladatelství Lidové noviny vyjde jako další svazek edice Středověk kolektivní monografie nazvaná „Čtvrtý lateránský koncil a české země ve 13. a 14. století“.

Čtvrtý lateránský koncil (1215) představoval jeden z nejvýznamnějších milníků ve vývoji vrcholně středověké katolické církve. Dekrety vzešlé z jeho jednání výrazně regulovaly vnitřní poměry v rámci církevní organizace a také zasahovaly do světa laiků, a to jak na úrovni osobní zbožnosti, tak v oblasti politického, hospodářského a kulturního života latinského Západu. Kniha přibližuje, jak tento koncil ovlivnil vývoj společnosti ve vrcholně středověkých českých zemích, a to jak bezprostředně po jeho ukončení, tak i z pohledu dlouhodobějšího historického vývoje. (SK)

 

Robert Antonín a kolektiv, Čtvrtý lateránský koncil a české země ve 13. a 14. století, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2020, 492 stran, doporučená cena 529 Kč

 

Obsah:

ÚVODEM

I. ČTVRTÝ LATERÁNSKÝ KONCIL: EVROPSKÁ CIVILIZACE NA ROZCESTÍ

(Robert Antonín)

II. ČESKÁ A MORAVSKÁ CÍRKEV V MOCENSKÝCH OSÁCH STŘEDOVĚKÉ

SPOLEČNOSTI (Robert Antonín – Dalibor Janiš)

Česká a moravská církev v časech koncilních jednání

Biskup a kníže

Olomoucké biskupství a přemyslovská knížata

Intermezzo

Případ biskupa Ondřeje

Biskup Robert a „moravská“ cesta k emancipaci

Biskup Bruno a moravští biskupové druhé poloviny 13. století

Pražské biskupství od smrti Ondřeje do konce 13. století

III. PAPEŽSTVÍ A ŠÍŘENÍ CÍRKEVNÍ (PRÁVNÍ) KULTURY (Robert Antonín – Dalibor

Janiš)

O primát papežské moci

Teokracie a české země

Po IV. Lateránu

Legáti

Učené právo a vlivy kanonického práva na světské právo

Imunity a postavení církevních institucí ve vztahu k zemskému právu

Mendikanti a české země ve 13. století na počátku století 14.

IV. PROMĚNY CÍRKEVNÍ ORGANIZACE (Dalibor Janiš)

Správa diecéze a problém desátků

Disciplína kléru a církevní soudnictví

Synody a církevní zákonodárství

Manželské právo

Židé

V. ZBOŽNÝ ŽIVOT MEZI IDEÁLEM, NORMOU A REALITOU (Robert Antonín)

Čtvrtý Laterán a mravní obroda kléru?

Laická zbožnost po IV. Lateránu

VI. ČTVRTÝ LATERÁNSKÝ KONCIL A VIZUÁLNÍ KULTURA 13. A 14. STOLETÍ

(Daniela Rywiková)

Koncil, umění a náboženská praxe Evropy vrcholného a pozdního středověku

Obraz a reforma. Umění v českých zemích a naplňování principů lateránské reformy

Devoce a emoce. Ukřižování v Mater verborum – umění a duchovní trendy 13. století

Transsubstanciace a obraz – obraz transsubstanciace

Vizuální rétorika a moralistní ikonografie v českém umění 14. století. Cura animarum a Štít víry v kostele sv. Ducha v Hradci Králové

Umění a náboženská praxe: zpověď, pokání, hřích a peklo

 

ZÁVĚREM

APENDIX: KONSTITUCE ČTVRTÉHO LATERÁNSKÉHO KONCILU (překlad Anna Pumprová – Richard Psík)

 

Internet:

https://www.nln.cz/knihy/ctvrty-lateransky-koncil-ceske-zeme-ve-13-14-stoleti/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru