knižní novinky detailpraha: dějiny smrti – vrcholné dílo moderní francouzské historiografie (argo)

Praha: Dějiny smrti – vrcholné dílo moderní francouzské historiografie (Argo)

Anotace:

Nakladatelství Argo vydalo jako osmašedesátý svazek své edice Každodenní život jedno z vrcholných děl moderní francouzské historiografie „Dějiny smrti“ Philippa Arièse. Dějiny smrti vycházejí v Argu již podruhé, poprvé ale vyšly ve dvou svazcích (sedmý a osmý svazek edice Každodenní život). První díl s podtitulem „Doba ležících“ vyšel v roce 2000, ve stejném roce spatřil světlo světa i ten druhý s podtitulem „Zdivočelá smrt“.

Autor napsal své stěžejní dílo po dvacetiletém shromažďování literárních, archeologických, obrazových a liturgických pramenů stejně jako pramenů úřední povahy. Výsledkem jsou fascinující dějiny přibližující vztah člověka ke smrti, který se zformoval na rozhraní antického a křesťanského světa a přetrval až do 19. století.

Pod vlivem francouzského dějepisectví školy Annales zachytil Ariès proměny evropské mentality ve vztahu k různým podobám umírání. Zkoumal nejen dějiny pohřebního ritu, vzniku hřbitovů a jejich vizuálních proměn, vztahu člověka k mrtvému tělu nebo lékařských přístupů ke smrtelné agónii, ale zajímal se i o jednání a uvažování v posledních okamžicích života. V křesťanském světě ale život smrtí nekončí, proto se věnoval i dobovým názorům na posmrtný život, poslední soud, očistec a naději na věčnou spásu.

Nejrozsáhlejší část Arièsovy práce je sice věnována období středověku a raného novověku, přesto v ní najdeme četné úvahy i o podobách smrti v moderním světě.

Autorkou doslovu „„Sváteční historik“, „historik existence“: Philippe Ariès (1914–1984)“ je historička Daniela Tinková. (SK)

 

Philippe Ariès, Dějiny smrti, Argo, Praha 2020, 759 stran, doporučená cena 698 Kč

 

Z obsahu:

PRVNÍ ČÁST: VŽDYŤ JSME SMRTELNÍ

1. OCHOČENÁ MSRT

2. AD SANCTOS; APUD ECCLESIAM

DRUHÁ ČÁST: SMRT SEBE SAMA

3. POSLEDNÍ HODINKA. REKAPITULACE ŽIVOTA¨

4. ZÁRUKY PRO ONEN SVĚT

5. LEŽÍCÍ A MODLÍCÍ SE NA NÁHROBCÍCH. HROBY DUŠÍ

TŘETÍ ČÁST: SMRT VZDÁLENÁ I BLÍZKÁ

6. ODLIV ZÁJMU

7. MARNOSTI

8. MRTVÉ TĚLO

9. ŽIVÝ MRTVÝ

ČTVRTÁ ČÁST: SMRT BLÍZKÉHO

10. DOBA KRÁSNÝCH SMRTÍ

11. NÁVŠTĚVA HŘBITOVA

PÁTÁ ČÁST: PŘEVRÁCENÁ SMRT

12. PŘEVRÁCENÁ SMRT

ZÁVĚR

PĚT VARIACÍ NA ČTYŘI TÉMATA

„Sváteční historik“, „historik existence“: Philippe Ariès (1914–1984) (Daniela Tinková)

 

Internet:

https://argo.cz/knihy/dejiny-smrti/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru