knižní novinky detailpraha: dotisk knihy krajiny českého středověku historika tomáše klimka (dokořán)

Praha: Dotisk knihy Krajiny českého středověku historika Tomáše Klimka (Dokořán)

Nakladatelství Dokořán připravilo dotisk knihy historika Tomáše Klimka „Krajiny českého středověku“, v níž přiblížil a rozkryl některé aspekty středověkého pojetí prostoru a ukázal jejich odraz v myšlení každodenního života.

Téma vnímání prostoru a krajiny zasahuje hned do několika vědních oborů: historie, etnografie, filozofie, sociologie, politologie a dokonce psychologie. Podobu konkrétní krajiny a funkce jejích jednotlivých částí je pak možné rekonstruovat s pomocí dalších oborů, jako jsou např. geologie, klimatologie, dendrochronologie, letecká archeologie, historická geografie či toponomastika.

Autor se zabývá vnímáním prostoru a krajiny v „českém“ středověku od počátku 12. až do konce 14. století. Zajímá ho především, jak prostředí na středověkého člověka působilo a jak se v něm orientoval. Zamýšlí se i nad samotným pojmem „prostor“, který je nutno vnímat i v propojení s časem.

Klimek vychází z dochovaných písemných pramenů. Informace z nich získané pak zanalyzoval z hlediska diachronní sémantiky, jejímž cílem je rozpoznat přesné významy jazykových jednotek a rozkrýt jejich vývoj.

Samotný text je rozdělen do celkem tří částí. V první kapitole přibližuje koncept moderního prostoru a středověký koncept prostoru v textech z českého prostředí. Druhá část je věnována samotné krajině a vnímání jejích konkrétních částí. Pozornost věnuje nejprve lesu, poté vodním tokům a nakonec horám. Poslední kapitola je pak zasvěcena orientaci v krajině. Právě informace o orientaci v krajině jsou významným zdrojem poznatků o středověkém vnímání prostoru, které se zcela odlišuje od toho současného.

Kniha „Krajiny českého středověku“ je velice podnětným čtením a je dobře, že se dočkala dotisku.

 

Marek Zágora

 

Tomáš Klimek, Krajiny českého středověku, Dokořán, Praha 2014, 208 stran, 16 stran barevná obrazová příloha, doporučená cena 298 Kč

 

Internet:

https://www.dokoran.cz/index.php?Krajiny_ceskeho_stredoveku&p=book&id=752


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru