archiv detailpraha: dotisk kroniky české václava hájka z libočan

Praha: Dotisk Kroniky české Václava Hájka z Libočan

Anotace:

Nakladatelství Academia připravila dotisk úspěšného titulu, nejúplnější edice Kroniky české Václava Hájka z Libočan. Hájkova kronika česká vyšla poprvé v roce 1543 a časem (od konce 16. století) se stala jednou z nejčtenějších česky psaných knih, která inspirovala řadu spisovatelů a také výtvarných umělců. Starší edice z první poloviny 20. století nebyla bohužel dokončena, v roce 1981 pak vyšel pouze výbor.

Václav Hájek z Libočan († 1553) měl při psaní svého díla k dispozici rukopisné kroniky a zápisy a také řadu pověstí, ústních zpráv, výpisů z listin a zemských desek, takže po stránce pramenné byl velice dobře připraven. Toužil však po literárním úspěchu, a proto doplňoval, domýšlel a přetvářel fakta, která mimo jiné vycházela vstříc jeho mecenášům z řad katolické šlechty.

V druhé polovině 18. století podrobil Hájkovu kroniku tvrdé kritice historik Gelasius Dobner, přesto její obliba příliš neklesla. Kritizováno bylo především volné nakládání s jednotlivými prameny a smyšlenky v pasážích o starších českých dějinách. Současní historici se ale na Hájkovo dílo dívají trochu jinak, oceňují kupř. jeho hodnotu jako pramene pro období blízké autorovu životu. Hájek je zároveň ceněn jako velký vypravěč, který svou kronikou ovlivnil vztah mnoha generací k české historii.

Edice Jana Linky obsahuje kompletní transkripci textu a na přiloženém CD také jeho transliteraci. Součástí jsou také rejstříky osob i míst a diferenční slovníček. Autorem doslovu je Petr Voit.

 

Marek Zágora

Jan Linka (ed.), Václav Hájek z Libočan, Kronika česká, Academia, Praha 2013, 1448 stran, doporučená cena 1 500 Kč

 

Internet:

http://www.academia.cz/kronika-ceska.html


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru