knižní novinky detailpraha: druhý sešit viii. dílu edice regesta bohemiae et moraviae. diplomatica nec non epistolaria (historický ústav)

Praha: Druhý sešit VIII. dílu edice Regesta Bohemiae et Moraviae. Diplomatica nec non epistolaria (Historický ústav)

Anotace:

Historický ústav Akademie věd České republiky vydal druhý sešit VIII. dílu edice Regesta Bohemiae et Moraviae, který navazuje na první sešit z roku 2014. Jedná se o druhou část předposlední, osmé řady cenné edice, jež zpřístupňuje odborné veřejnosti listinný materiál. Následovat by mělo postupně ještě dalších pět sešitů osmého a devátého dílu, které společně s prvními dvěma částmi představí odkazy, přepisy a charakteristiky přibližně 3100 listin z let 1364-1378.

Druhá část je věnována rokům 1367-1369, kdy Karel IV. navazoval na své snahy z předchozího období. Struktura regest je dána edičními pravidly. Záhlaví obsahuje pořadové číslo, rok, měsíc a místo vydání. Všechny regesty jsou psány v klasické latině, ale s ohledem na uživatele co nejsrozumitelněji. Popisy pečetí obsahují nejdůležitější údaje. Nechybí doprovodný komentář ke každé listině a provenienční poznámky. Aparát zahrnuje u již dříve vydaných listin údaje o edici a její podobě. Četné jsou odkazy na důležitou diplomatickou a sfragistickou literaturu. Případné doprovodné poznámky jsou pod čarou.

Samotný rejstřík osmého dílu vyjde v následujícím, třetím sešitu. Druhý sešit je opatřen „pouze“ jmenným a místním pracovním rejstříkem a seznamem všech zahrnutých listin s udáním jmen jejich vydavatelů. (SK)

 

Regesta Bohemiae et Moraviae diplomatica nec non epistolaria. Pars VIII, 1364-1378. Fasciculus II, 1367–1369, Lenka Blechová (ed.), Historický ústav, Praha 2017, 367 stran, cena na stránkách Historického ústavu 300 Kč

 

Internet:

http://www.hiu.cas.cz/cs/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru