archiv detailpraha: encyklopedie slovenských hradů

Praha: Encyklopedie slovenských hradů

Nakladatelství Libri vydalo po publikacích o českých a moravských hradech také encyklopedii slovenských hradů, v níž je představeno téměř 160 staveb z období vrcholného a pozdního středověku, z nichž většina dnes bohužel patří mezi zříceniny. Autory obsáhlé práce jsou moravský historik architektury Miroslav Plaček a slovenský památkový architekt a specialista na hradní architekturu Martin Bóna.

Vydat encyklopedii slovenských hradů je určitě záslužným činem a to i z důvodu, že stále existuje velmi silné povědomí česko-slovenské vzájemnosti. Na druhou stranu prošlo Slovensko zejména ve středověku rozdílným historickým vývojem než české země. Slovenské dějiny v rámci uherského království jsou sice velice zajímavé, ale pro české badatele možná méně atraktivní.

Samotnému katalogu slovenských hradů předchází úvodní studie obou autorů. První z pera Miroslava Plačka pojednává obecně o slovenských hradech, přičemž autor nastiňuje, proč nejsou do encyklopedie zařazeny všechny „hradní" stavby vzniklé ve středověku na území dnešního Slovenska. Velice stručně se zmiňuje o dosavadní literatuře k slovenským středověkým hradům a přibližuje také historický vývoj Slovenska ve spojení s hradní architekturou od 10. do počátku 18. století. Martin Bóna pak ve své stati ukazuje vývoj slovenských hradů v období vrcholného a pozdního středověku. Postihuje také období ztráty jejich původní funkce a postupnou přestavbu některých staveb na zámky a protiturecké pevnosti. V závěru pak věnuje několik odstavců vývoji aktivit na záchranu středověkých hradů.

Jednotlivá hesla jsou různě obsáhlá, což je dáno většinou historickým významem a také vývojem daného hradu. Text je doplněn velice bohatým černobílým obrazovým doprovodem (na 450 položek), zejména fotografiemi současného stavu, dobovými vyobrazeními, rekonstrukcemi, různými kresbami a plánky.

Přestože čtenář nenajde v této zajímavé publikaci všechny slovenské hrady, které by očekával, neměla by Encyklopedie slovenských hradů určitě chybět v žádné knihovně zájemce o hradní architekturu. Kniha byla vydána zároveň i ve slovenské mutaci (Slovart, 2007, 392 stran, 23, 20 eur).

 

Marek Zágora

Miroslav Plaček, Martin Bóna, Encyklopedie slovenských hradů, Libri, Praha, 2007, 390 stran, cena 790 Kč.


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru