archiv detailpraha: erb českých králů – nejnovější svazek řady opera facultatis theologiae catholicae universitatis carolinae pragensis. historia et historia artium (nln)

Praha: Erb českých králů – nejnovější svazek řady Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium (NLN)

Anotace:

Ústav dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy vydá v Nakladatelství Lidové noviny jako dvacátý osmý svazek své řady Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium práci Štěpána Valeckého „Erb českých králů. Zobrazování českého znaku v době Přemyslovců a Lucemburků“.

Autor se věnuje vývoji českého znaku ve středověku. Mapuje počátky panovnické heraldiky na našem území, od raných zobrazení tradičních českých heraldických figur přes první použití figury dvouocasého lva až po dobu vlády Lucemburků, kdy je česká panovnická prezentace znatelněji začleněna do evropského kontextu.

Valecký se pokusil o ucelené představení dostupných heraldických památek v historickém kontextu jejich vzniku a následné zařazení české panovnické heraldické figury do pomyslné chronologické řady sledující vývoj a proměny její podoby.

Zobrazování erbu českého krále hrálo velice významnou roli. Často se objevovalo i na dílech vysoké umělecké kvality, z nichž některá se nám dochovala až do současnosti, kdy je znak s českým dvouocasým lvem platným symbolem české státnosti. (SK)

 

Štěpán Valecký, Erb českých králů. Zobrazování českého znaku v době Přemyslovců a Lucemburků, Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium vol. XXVIII, Ústav dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2018, 200 stran, doporučená cena 239 Kč

 

Internet:

https://www.nln.cz/knihy/erb-ceskych-kralu-zobrazovani-ceskeho-znaku-v-dobe-premyslovcu-lucemburku/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru