knižní novinky detailpraha: exil českého a moravského duchovenstva za husitských válek – další svazek z řady středověk (nln)

Praha: Exil českého a moravského duchovenstva za husitských válek – další svazek z řady Středověk (NLN)

Anotace:

V Nakladatelství Lidové noviny vyjde další svazek edice Středověk. Autorem práce „Exil českého a moravského duchovenstva za husitských válek“ je Ondřej Vodička.

Emigrace katolického kléru z Čech a Moravy za husitských válek představuje unikátní fenomén evropských dějin. Katolickou, nacionalistickou i marxistickou historiografií bývaly okolnosti této emigrační vlny zjednodušovány a často líčeny podle ideologických požadavků.

Kniha Ondřeje Vodičky je prvním pokusem o nezaujatý souhrnný výklad exilových osudů a o postižení nejdůležitějších faktorů, které je ovlivňovaly. Autorovi se i přes rozdrobenost pramenné základny podařilo shromáždit dostatek podkladů, jejichž výpovědi zpřesnily nejen znalosti o organizačních a ekonomických rysech této migrační vlny, ale umožnily přiblížit i názory a emoce některých exulantů. (SK)

 

Ondřej Vodička, Exil českého a moravského duchovenstva za husitských válek, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2020, 276 stran, doporučená cena 269 Kč

 

Obsah:

Poděkování

„DRUHÝ ŽIVOT“ KATOLICKÝCH EXULANTŮ

ZAHRANIČNÍ EXILOVÉ PROSTŘEDÍ

EXILOVÉ STRUKTURY

Žitavská konzistoř

Světský klérus v (domácím) exilu

Organizování exilu řeholníků

EXILOVÁ EKONOMIKA

Cennosti v rukou exulantů

Každodenní ekonomika exulantů

OSOBNÍ DOKUMENTY A EXILOVÁ TVORBA

Dokumenty v exulantské brašně

Rukopisy v exilu a exil v rukopisech

Prožívání exilu

Z(A)TRACENI V EXILU

PŘÍLOHA I: KATALOG EXILOVÝCH KONVENTŮ

Řád augustiniánů eremitů

Řád augustiniánů kanovníků

Řád benediktinů

Řád cisterciáků

Řád dominikánů

Řád johanitů

Řád karmelitánů

Řád kartuziánů

Řád klarisek

Řád křižovníků s červenou hvězdou

Řád křižovníků s červeným křížem – strážců Božího hrobu

Řád křižovníků s červeným srdcem

Řád minoritů

Řád německých rytířů

Řád premonstrátů

Řád servitů

PŘÍLOHA II: KATALOG EXULANTŮ Z ŘAD SVĚTSKÉHO KLÉRU A UNIVERZITÁNŮ

PŘÍLOHA III: EDICE LISTIN A LISTŮ SPJATÝCH EBRAŠSKÝM DVOREM V NORIMBERKU

PŘÍLOHA IV: SEZNAM EXILOVÝCH RUKOPISŮ

 

Internet:

https://www.nln.cz/knihy/exil-ceskeho-moravskeho-duchovenstva-za-husitskych-valek/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru