knižní novinky detailpraha: fantastický bestiář cestovatelů - podnětná sonda do světa představ (argo)

Praha: Fantastický bestiář cestovatelů - podnětná sonda do světa představ (Argo)

Nakladatelství Argo vydalo zajímavou, bohatě ilustrovanou publikaci nazvanou „Fantastický bestiář cestovatelů“, na jejímž vzniku se podílel více než čtyřicetičlenný kolektiv v čele s Dominiquem Lannim. Čtenářům se do rukou dostává úchvatná sonda do světa představ cestovatelů, jak se proměňovaly od starověku až po 20. století.

Fantastický bestiář cestovatelů přináší více než sto šedesát abecedně seřazených hesel, která představují různá podivuhodná, fascinující i strašidelná stvoření, s nimiž se „setkávali“, resp. se mohli setkat cestovatelé během svých dlouhých cest po souši i na moři (i pod vodní hladinou). Některá z nich jsou známá i u nás, jiná nám již jen svým pouhým pojmenováním připadají jako velice exotická. Představy o nich nebyly stálé, procházely a občas stále procházejí vývojem, docházelo k jejich proměnám.

V úvodu nastínil Dominique Lanni měnící se vývoj představ od starověkého Řecka až po minulé století, kdy byla řada tvorů vnímána již jen jako součást folklóru, pověstí či mýtů. Předložený bestiář pak pro něj není encyklopedií nestvůr, jak by si někdo mohl představovat, nýbrž jedinečným přehledem vybraných „tvorů v etymologickém a biblickém slova smyslu“.

Je znát, jak velice tenká byla a stále je hranice mezi skutečným a imaginárním světem. Na jedné straně máme před sebou skutečně existující zvířata – velryby, slony, lední medvědy a další - , ta ale byla vnímána zcela jinak než dnes. Vedle nich pak stojí skutečná monstra, jako jsou draci či bazilišci, kteří ale např. ve středověku byli pro člověka mnohem reálnější než některá výše zmíněná zvířata.

Bestiář ale nepředstavuje jen tvory ze „světa zvířat“, ale i četné bytosti z lidského světa, které se však svým životem či podobou vymykaly běžným představám o člověku. Poslední, velice důležitou skupinou jsou pak tvorové na hranici mezi člověkem a zvířetem, kam patří např. řada bájných bytostí, jako sirény nebo kentauři.

Kniha svým provedením a částečně i obsahem připomíná středověké bestiáře, velice oblíbené sbírky, které pojednávaly nejen o zvířatech a jejich vlastnostech, ale také o vybraných rostlinách a nerostech. Podobně jako většina středověkých bestiářů je bohatě ilustrovaná a téměř každé heslo má svůj barevný či černobílý obrazový doprovod, který umožňuje čtenářům dotvořit svou představu o daném stvoření.

Bestiář lze číst nejen po jednotlivých heslech, ale samozřejmě i jako celek, od začátku až do konce. Je možné, že někteří čtenáři budou postrádat určitá stvoření, na která se již nedostalo. Autoři si však nepředsevzali, že chtějí pestrou paletu tvorů zcela vyčerpat. To by ani nebylo možné.

Zajímavá encyklopedie „Fantastický bestiář cestovatelů“ je velice podnětným čtením, které podněcuje nejen čtenářovu fantazii, ale zároveň přináší podnětný vhled do myšlenkového světa minulých staletí. Díky této knize se zároveň vydáváme na daleké cesty, z nichž mnohé se zcela vymykají našim běžným představám.

 

Marek Zágora

 

Dominique Lanni (ed.), Fantastický bestiář cestovatelů, Argo, Praha 2019, 384 stran, doporučená cena 548 Kč

 

Internet:

https://argo.cz/knihy/fantasticky-bestiar-cestovatelu/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru