knižní novinky detailpraha: fenomén býčí skála. krajina, jeskyně a člověk (nln)

Praha: Fenomén Býčí skála. Krajina, jeskyně a člověk (NLN)

Anotace:

Nakladatelství Lidové noviny vydá další svazek řady ARCHEOLOGICA, jejímž cílem je prostřednictvím monografií předložit širší veřejnosti nejen nejnovější výsledky archeologických výzkumů, ale i jejich interpretace. Autorem nejnovější monografie nazvané „Fenomén Býčí skála. Krajina, jeskyně a člověk“ je Martin Golec.

Jeskyně Býčí skála v Moravském krasu patří k nejznámějším archeologickým lokalitám v České republice. Výzkumy lékaře Heinricha Wankela zde sahají až ke kořenům vědního oboru archeologie v našich zemích. Objev z roku 1872 odstartoval snad nejdelší kontinuální zájem o konkrétní lokalitu. Již pátá generace domácích i zahraničních vědců se k nálezu vrací a na základě soudobých znalostí se jej snaží uchopit. Interpretační možnosti jsou však velice limitovány nejen ranou dobou objevu, ale zejména parametry samotné lokality, která nemá v Evropě v době halštatské paralelu.

Horizontálně přístupná jeskyně ‒ kamenný dům ‒ ve spojení s abnormální koncentrací pozůstatků po elitách představuje naprostý unikát. Cesta k závěrečné interpretaci je navíc ztížena nejen situací nálezu, ale i řadou mylných tvrzení badatelů. Martin Golec představuje na základě komplexního výzkumu od roku 2007 koncept centrální pohřebně-obětní poutní svatyně. (SK)

 

Martin Golec, Fenomén Býčí skála. Krajina, jeskyně a člověk, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2019, 264 stran, doporučená cena 299 Kč

 

Obsah:

JESKYNĚ

Proč je Býčí skála fenoménem?

Jak se zkoumaly jeskyně

Nejen vědci

Jak na jeskyně

Cesta do podzemí, proměna a cesta ven

Archeologie a krajina

Sítě vedou do jeskyně

Lidé a předměty v sítích

Sítě napříč časem

Od Hertoda navždy

Management výzkumu

KRAJINA

Co je to nabídka a odpověď?

Krajina za humny

Dvě krajiny – jeden svět

Kolonizace vrchoviny

Celistvý svět

Býčiskalský vzorec

CESTA

Koncept palimpsestu

Útes lidských artefaktů

Komunikace

Cesty v laserově krajině (Jan Martínek)

Dvanáct cest do Býčí skály

Jeskyně na křižovatce

HROMADĚNÍ

Časové periody Býčí skály

Dvojrozměrná situace

Stratigrafie, typologie a archivy

BS 0 Přírodní nabídky jeskyně

BS I Paleolit

BS II Mezolit

BS III Neolit

BS IV Eneolit

BS V Doba bronzová

BS VI Doba halštatská

BS VII Doba laténská

BS VIII Doba římská

BS IX Doba stěhování národů

BS X Raný středověk

BS XI Vrcholný a pozdní středověk

BS XII Renesance

BS XIII Baroko

BS XIV Klasicismus, romantismus

BS XV Rakousko-Uhersko

BS XVI První a Druhá republika

BS XVII Druhá světová válka

BS XVIII Třetí republika a socialismus

BS XIX Nedávná minulost a současnost

Praktické funkce Býčí skály v neomezeném čase

Nejnavštěvovanější postpaleolitická jeskyně v Moravském krasu

KAUZA

Halštatská krajina Drahanské vrchoviny a její úpatí

Halštatský nález z Býčí skály

Věci mužů, žen a dětí; Cesta ke konceptu jeskynní svatyně; Otázka mrtvých lidí; Etnograficko-archeologický model halštatské Býčí skály; Jeskynní nálezy v kontextu doby halštatské

Vesnice na úpatí (Jan Zeman)

Hradiště na horizontu

Zbraně, nádoby, vozy velmožů a šperky velmožek

Pohřeb velmože v Bratčicích; Opaskové velmožky

Podivné zacházení s lidmi (Pavel Fojtík – Martin Golec)

Uctívání lebek; Pohřby na sídlištích

Depoty (Pavel Fojtík – Martin Golec)

Pohled k obloze (Petr Kos – Martin Golec)

Krumlovské doly

Kamenné artefakty Býčí skály (Antonín Přichystal)

Materie domácí a cizí

Hierarchie mocných

Výprava mezi cizí

Keltové lapeni písmeny

LIDÉ NA JEVIŠTI

Pár slov k hostům

Krajina návštěv a střetávání (Klára Sovová)

Krajina a lidská společenství; Lidská společenství v krajině; Pouta krajiny; Historický exkurs; Krajina poutníků; Krajina vědců

Eneolitická kresba z Býčí skály a otázka tzv. dunajského písma (Eva Čermáková)

Dunajská civilizace; Dunajské písmo; Býčí skála na periferii „dunajského písemnictví“

Býčí skála a návrat písma zpět do divoké přírody (Eva Čermáková)

„Izolace“ písma z živé přírody; Koncept lingvistické krajiny; Býčí skála jako „lingvistická krajina“

Plavba argonautů mezi útesy archeologie a etnologie (Peter Laučík)

Krátká procházka jeskyní s Claudem Lévi-Straussem (Peter Laučík)

Posvátno lidské – náboženství jako sociální fakt, jeskyně jako sociálně-prostorový fakt (Peter Laučík)

Tři světy, cyklický čas a rituály obnovy světa (Peter Laučík)

Na onen svět (Peter Laučík)

Krajina senzitivů, černé díry a odvrácená tvář paměti místa (Peter Laučík)

V bludišti podzemních labyrintů Minótaurových (Peter Laučík)

Krajiny železa vzpomínání, krajiny železa zapomínání (Peter Laučík)

REKONSTRUKCE PRINCEZNY

Třetí zrození Wankelovy princezny

Rekonstrukce princezny jako příběhu?

Jak se dostat do dob dávno minulých? (Libor Balák)

2D rekonstrukce

Pohled z očí do očí (Eva Vaníčková – Ondřej Bílek)

Oděv princezny (Karina Grömer)

Životní role princezny (Klára Sovová – Martin Golec)

Dítě/dívka; Žena

Smrt princezny a odchod na onen svět (Klára Sovová – Martin Golec)

Sociální prostředí princezny; Pohřební ritus mimo jeskyni; Oběti a pohřby v jeskyni

Pohádky na závěr (Klára Sovová)

Pohádky a mýty; Kovář a ďábel

 

Internet:

https://www.nln.cz/knihy/fenomen-byci-skala-krajina-jeskyne-clovek/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru