časopisy detailpraha: ferdinand tyrolský - hlavní téma zářijového čísla časopisu dějiny a současnost

Praha: Ferdinand Tyrolský - hlavní téma zářijového čísla časopisu Dějiny a současnost

Anotace:

Hlavní téma letošního sedmého čísla časopisu Dějiny a současnost (vychází jen desetkrát ročně) je zasvěceno arcivévodovi Ferdinandovi Tyrolskému (1529-1595), druhorozenému synovi císaře a českého krále Ferdinanda I. Habsburského, jenž proslul především jako mecenáš a skutečný znalec umění, ale byl nadán bezpochyby i politickým talentem. Právě jemu je věnována výstava „Arcivévoda Ferdinand II. Habsburský - renesanční vladař a mecenáš mezi Prahou a Innsbruckem“, která bude k vidění od 3. listopadu 2017 ve Valdštejnské jízdárně v Praze. V současnosti již probíhá v prostorách letohrádku Hvězda jiná výstava věnována tomuto výjimečnému Habsburkovi nazvaná „Ferdinand II. Tyrolský a letohrádek Hvězda“, která potrvá do 29. října 2017.

Editor tématu Václav Bůžek vybral, resp. sám napsal, podnětné příspěvky, jež se snaží přiblížit tuto významnou osobnost renesanční Evropy. Tématu jsou zasvěceny čtyři zajímavé texty. První text přibližuje jeho život a vládu. Zbývající tři texty jsou pak věnovány jeho dvoru a především sbírkám, v nichž se nacházely, resp. nacházejí opravdové skvosty.

Na samotný závěr tematického bloku je zařazen zajímavý rozhovor se Sylvou Dobalovou, autorkou a hlavní kurátorkou výstavy v letohrádku Hvězda, jejím spoluautorem Ivanem P. Muchkou a Blankou Kubíkovou o „malém zámečku s šesti cípy do tvaru hvězdy“.

 

Marek Zágora

 

Dějiny a současnost 7/2017, Ferdinand Tyrolský. Vladař a mecenáš uprostřed renesanční Evropy, 60 stran, cena 75 Kč

 

Texty hlavního tématu:

Václav Bůžek, Ferdinand Tyrolský. Mezi Prahou, Innsbruckem a Ambrasem

Miroslav Žitný, Inscenace tureckého nebezpečí v turnajích Ferdinanda Tyrolského

Ivo Purš, O knihovně Ferdinanda Tyrolského

Beket Bukovinská, Drahocenné objekty ze zlata, handštajny či slonovina

Malý zámeček s šesti cípy do tvaru hvězdy. Rozhovor se Sylvou Dobalovou, Blankou Kubíkovou a Ivanem P. Muchkou

 

Internet:

https://www.nln.cz/knihy/dejiny-soucasnost-072017-ferdinand-tyrolsky/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru