knižní novinky detailpraha: germáni. tajemné národy ze severu (vyšehrad)

Praha: Germáni. Tajemné národy ze severu (Vyšehrad)

Anotace:

Nakladatelství Vyšehrad vydalo populárně naučnou práci „Germáni. Tajemné národy ze severu“ klasického archeologa a historika Ernsta Künzla (* 1939), bývalého ředitele římského oddělení Ústředního římsko-germánského muzea v Mohuči.

Germáni byli jediní protivníci římského impéria, kteří dokázali odolávat jeho nesmírné vojenské síle. Vítězství Germánů nad třemi Varovými legiemi v roce 9 n. l. v Teutoburském lese se stalo jedním z nejdůležitějších mezníků římských dějin, protože znamenalo počátek pádu světové římské říše. Římské dědictví ve střední Evropě později převzali právě Germáni.

Autor přináší demytizovaný pohled na Germány. Nabízí fundované informace o jejich dějinách, kultuře a životě na rozhraní antiky a středověku a klade tak základy k pochopení raných dějin Evropy. Významným pramenem jsou pro něj i vybrané archeologické nálezy. (SK)

 

Ernst Künzl, Germáni. Tajemné národy ze severu, Vyšehrad, Praha 2019, 192 stran, doporučená cena 289 Kč

 

Obsah:

Předmluva

CESTY KE STAROVĚKÝM GERMÁNŮM

PROTIVNÍCI ŘÍMA NA SEVERU

Kdo byli Germáni?

Římské fiasko v Germánii

Hildesheimský poklad

150 let koexistence (17-166)

Germánský žoldnéř z Mehrumu

GERMÁNSKÝ SVĚT

Germánské kmeny

Život Germánů v 1. a 2. století

Hroby lübsowského typu, hroby germánské šlechty

Náboženství Germánů

Mušovský honosný kostel

STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ A GERMÁNSKÁ KRÁLOVSTVÍ

Germáni v ofenzivě (166-275): Markomani, Frankové, Alamani

Nález z Neupotzu

Pozdně antický Řím a stěhování národů

Zaniklé říše: Vandalové a Gótové

Cesta do středověku: Alamani a Frankové

 

Antičtí autoři řeckého a latinského jazyka

Římské provincie

Doporučená literatura

 

Internet:

http://www.ivysehrad.cz/kniha/germani/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru