knižní novinky detailpraha: husitské re-formace. proměna kulturního kódu v 15. století – vychází další svazek edice středověk (nln)

Praha: Husitské re-formace. Proměna kulturního kódu v 15. století – vychází další svazek edice Středověk (NLN)

Anotace:

Nakladatelství Lidové noviny vydá pod názvem „Husitské re-formace. Proměna kulturního kódu v 15. století“ další svazek své edice Středověk.

Enea Silvio Piccolomini v roce 1458 napsal: „Podle mého mínění není žádné království, ve kterém by v naší době došlo k tolika změnám, tolika válkám, porážkám i zázrakům, kolik nám jich ukázaly Čechy“. Jak ale ukazuje zpětný pohled, leccos zůstalo nezměněno, a to i ve sféře konstrukcí smyslu, ať už individuálních, či kolektivních. V mnoha oblastech a ohledech se potvrzuje teze o revoluční vlně, tedy že vzedmutý radikalismus raných dvacátých let byl následován návratem k normálu a pozvolným vyprcháváním radikálnějších přístupů po kompaktátech. Svébytnou interpretací základních křesťanských norem se pak husité odlišili od zbytku západního křesťanstva. I když Evropa reagovala na české kacířství z drtivé většiny odmítavě, historikům se husitství jeví jako součást širokého proudu reformních snah na přelomu středověku a novověku.

Dvanáctka badatelů z řad historiků, jazykovědců, teologů, historiků umění a muzikologů si položila otázku, jak změny ve strukturách církve a společnosti v husitském období ovlivnily kulturní praxi, myšlení a rozumění světu. Název knihy pak vyjadřuje přesvědčení, že vzhledem k revizi systému hodnot a novým společenským konfiguracím byla snaha husitů o náboženskou reformu zároveň pokusem o přeskupení tedy re-formaci kulturních obsahů a důrazů. (SK)

 

Pavlína Cermanová - Pavel Soukup (edd.), Husitské re-formace. Proměna kulturního kódu v 15. století, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2020, 384 stran, doporučená cena 399 Kč

 

Obsah:

Pavlína Cermanová – Pavel Soukup, Valde notabilis in hominibus mutacio? Úvodní zamyšlení

Dušan Coufal, Od přísahy ke konfesi a zpět? Univerzitní protestace v pozdním středověku a její proměna ve Viklefově a husitském myšlení

Pavel Soukup, Výklad biblických norem v postilách husitské doby

Kateřina Voleková – Andrea Svobodová, Nebiblické texty ve staročeských překladech bible

Pavlína Cermanová, Jiná Apokalypsa. Prorocké texty v husitství

Věra Soukupová, Proměny genderových reprezentací v literatuře husitské doby

Jaroslav Svátek, Zbožné cestování. Katolické a utrakvistické poutnictví

Vojtěch Bažant, Funkce a formy narativu o českých dějinách v 15. století

Milena Bartlová, Opakování trvání. Případ anachronismu v utrakvistickém umění

Lenka Hlávková, Tradice a identita v hudbě utrakvistické církve 15. a počátku 16. století

Martin Nodl, Staroměstská radnice jako místo volby českých králů a symbol zemského majestátu

Robert Novotný, Konverze české a moravské šlechty v husitském století

 

Internet:

https://www.nln.cz/knihy/husitske-re-formace-promena-kulturniho-kodu-v-15-stoleti/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru