knižní novinky detailpraha: husitství a husité – výběr studií petra čorneje k šestistému výročí začátku husitských válek (karolinum)

Praha: Husitství a husité – výběr studií Petra Čorneje k šestistému výročí začátku husitských válek (Karolinum)

Anotace:

Nakladatelství Karolinum vydalo k šestistému výročí začátku husitských válek pod názvem „Husitství a husité“ reprezentativní soubor šestnácti dříve publikovaných studií profesora Petra Čorneje. Jednotlivé studie byly doplněny a rozšířeny o nové poznatky tak, aby odrážely současný stav vědeckého bádání.

Autor chápe husitskou epochu velice široce a časově ji vymezuje roky 1402–1485. Přihlíží ale rovněž i k aktualizaci husitských idejí v předbělohorském období. V celkem šesti tematických blocích přibližuje působení Jana Husa, situaci v husitské Praze, osobnost českého krále Jiřího z Poděbrad, dějepisectví 15. a 16. století i reflexi husitství v moderní české společnosti. (SK)

 

Petr Čornej, Husitství a husité, Karolinum, Praha 2019, 482 stran, doporučená cena 420 Kč

 

Obsah:

Předmluva: Husitství jako badatelská výzva

I. POJMY A PROBLÉMY

Vzbúřenie, búře, búřka a husitská revoluce

Husitství: katastrofa, nebo východisko z pozdně středověké krize?

II. V PŘEDVEČER REVOLUČNÍHO VÝBUCHU

Praha po Husovi

„Prozatím poroučíme zmíněné křivdy Pánu Bohu, jehož je pomsta…“ Stížný list české a moravské šlechty proti Husovu upálení v historických souvislostech

III. HUSITSKÁ PRAHA

Prachatice, Zlatá Koruna (a Praha) v roce 1420

Pražský husita Jeroným Šrol

IV. KRÁL DVOJÍHO LIDU

Královská volba na Staroměstské radnici

Jiří Poděbradský a česká otázka v mezinárodním kontextu let 1436-1464

Poděbradská éra: pojmenování, výměr, problémy

V. NA SOUDU DĚJIN

Tři sondy do historiografie doby husitské

Kam sahá paměť. „Zrádce“ Čapek a svědectví Bohuslava Bílejovského

Politické a náboženské aktualizace husitství v českých kronikách na rozhraní středověku a novověku

Hájkův obraz husitské epochy

Proč Klio básní

VI. V POHLEDU MODERNÍ DOBY

Přibyslav – město Žižkovo?

Vnímání husitství v české moderní a postmoderní společnosti

 

Internet:

https://www.cupress.cuni.cz/ink2_stat/index.jsp?include=podrobnosti&id=21941


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru