archiv detailpraha: i pro vídeň může být judita na kampě překvapením (judith on kampa: klimt/mucha/kupka from czech collection)

Praha: I pro Vídeň může být Judita na Kampě překvapením (Judith on Kampa: Klimt/Mucha/Kupka from Czech collection)

Návštěvníci pražského Muzea Kampa mohou do 22. září poprvé spatřit všechna díla slavného představitele vídeňské secese Gustava Klimta, která se nacházejí v českých a moravských sbírkách. Po velkých výstavách ve Vídni, které byly loni věnovány 150. výročí malířova narození, je to taková malá ozvěna, nicméně sympatická a zajímavá, protože tam jsou poprvé zveřejněna i některá dosud nevystavovaná díla.

V České republice máme ve státních sbírkách tři Klimtovy obrazy, dva v Praze a jeden v Ostravě. Na výstavě chybí jen jediný - nádherné dvoumetrové plátno Panna z pražské Národní galerie, jehož stav je takový, že nedovoluje transport z Veletržního paláce. Zapůjčen je však z této instituce Vodní zámek, skvělá ukázka Klimtovy krajinomalby.

K hlavním atrakcím však patří obraz Judita zapůjčený na výstavu z Galerie výtvarného umění v Ostravě. Biblickou hrdinku s uťatou hlavou Holoferna diváci uvidí po nedávné důkladné restauraci, kdy vynikly zářivé barvy i zlatavé pozadí. K malbě je na výstavě obsáhlejší doprovodný text (viz dále), který shrnuje poslední bádání ostravských odborníků a velmi pravděpodobně potvrzuje někdy zpochybňované Klimtovo autorství díla.

Objevem jsou na výstavě dvě desítky Klimtových kreseb ze státních sbírek v Praze, Brně, Liberci. Převažují mezi nimi portréty, erotické ženské akty a studie k obrazům jako je Polibek nebo bájná Danae. I pro Vídeň to bude překvapení! V Muzeu Kampa kresby doplnili souborem raných děl Alfonse Muchy a Františka Kupky, protože oba krátce působili ve Vídni.

Škoda jen, že byl opomenut český malíř Maxmilián Pirner, který byl společně s Klimtem členem vídeňské Secese. Jinak Muzeu Kampa a mecenášce Medě Mládkové lze k této výstavě jen gratulovat.

 

Peter Kováč

Judita na Kampě: Klimt, Mucha a Kupka z českých sbírek do 22. září, Muzeum Kampa, Praha.

 

Resumé:

Judith on Kampa: Klimt/Mucha/Kupka from Czech collection

Visitors of The Kampa Museum in Prague can till the September 22 admire for the first time all the works of the famous representative of Viennese Secession - Gustav Klimt, that can be found in Czech and Moravian art collections.

In Czech Republic state collections there are three Klimt's paintings, two in Prague and one in Ostrava. Ony one is missing at the current exhibition - marvelous, two meters high canvas "The Virgin" from the Prague National Gallery; unfortunately, its conditions do not allow transport from the Veletržní Palace. Nevertheless, there is a loan from the Prague National Gallery - "The Water Castle", an excellent example of Klimt's landscape painting.

One of the main attractions of the exhibition is painting "Judith", a loan from the Ostrava Gallery of Art. The exhibition offers an extensive accompanying text to this work summarizing results of the latest research of Ostrava specialists, and with a high probability acknowledging Klimt's sometimes doubted authorship of this painting.

A real discovery offered by the exhibition is about twenty Klimt's drawings from the state collections from Prague, Brno, Liberec. There are mainly portraits, erotic women acts and sketches to paintings as "The Kiss" or the mysterious "Danae". This will be a surprise even for Vienna!

The Kampa Museum complemented the drawings with a collection of early works of Alfons Mucha and František Kupka as both of them were for a short time active in Vienna, too.

 

Internet:

 

Oficiální text ke Klimtově Juditě, který v Muzeu Kampa doprovází obraz zapůjčený z Ostravy:

Judita, 1904-1905 olej, plátno, 100 x 53,5 cm vlevo dole: GK, vpravo dole: GUSTAV KLIMT získáno 1950, inv. č. O 210

Obraz Judity je jedním z nevýznačnějších děl sbírky Galerie výtvarného umění v Ostravě. Obraz byl v roce 1950 převeden do správy ostravského Domu umění z Národní kulturní komise pro správu státního kulturního majetku. Od té doby byl obraz několikrát vystavován v rámci stálých expozic, publikován ve sbírkových katalozích instituce, zapůjčen do Národní galerie a vrácen v roce 1989 ze stálé expozice ve Šternberském paláci. V zahraničí doposud nebyl významněji prezentován.

Příběh ostravské Judity je plný tajemství a zatím nezodpovězených otázek, tolik příznačných pro naše i evropské dějiny 20. století. Klimtovská uměnověda ostravský obraz ponechává stranou. Současně je dlužno říci, že obraz nebyl nikdy podroben závažnějšímu zkoumání. Mnohačetné reprodukce díla odrážely stav před zásadnějším restaurátorským ošetřením Tomášem Bergerem, který výrazným způsobem odkryl malířskou kvalitu a krásu obrazu.

Současně byly provedeny technologické průzkumy, malba byla podrobena účinku neviditelného záření ve spektru ultrafialovém, infračerveném a gama paprsků. Průzkumy mnohé ozřejmily a současně staví nové otázky. Obraz je malován na poměrně jemném plátně, které je připojeno k pevnému, hrubému plátnu tvrdou lepivou substancí.

S tímto dvouvrstvím je spojen i rentgenologický nález, který zaznamenal dvě malby ženských aktů, snad studijních s volnou modelací. Technologické rozbory odebraných vzorků, zejména s ohledem na výskyt svinibrodské zeleně, poukazují na vznik před rokem 1920.

Pro ozřejmění historie obrazu je velmi zásadní zadní strana obrazu, na které se setkáváme s mnoha odkazy, které se v některých případech ještě nepodařilo jednoznačně interpretovat a možná se ani nikdy nepodaří. Jistě nejzásadnějším je expertiza z roku 1932, jejímž autorem je Ludwig Justi (1876 - 1957), ředitel Berliner Nationalgalerie (1909 - 1933) a generální ředitel Staatlichen Museen zu Berlin (1946 - 1957).

Dle informací z Berlína není důvod předpokládat, že podpis Justiho by nebyl autentický, navíc doplněn sice špatně čitelným, přesto identifikovatelným razítkem galerie. Ludwig Justi, významný znalec umění závěru 19. století a jeho současnosti, zde zmiňuje reintoláž a označuje obraz jako první verzi známé malby Gustava Klimta a datuje jej kolem roku 1904.

Velmi důležitou informací o původu díla,  je zmínka o prodeji sbírky Dr. Frhr. F. v. Schönebacha ve Vídni roku 1911 a odkazuje na katalog této sbírky a položku 134. Toto číslo se nachází také na rubu obrazu provedené červeným razítkem, možná přes šablonu.

Zmíněný odkaz byl dosti složitě dohledatelný, přesto nás dovedl k dr. Friedrichovi von Schönbach (uváděn také jako dr. Fritz Ritter von Schönbach), který byl zaměstnancem (Amanuensis / vědecký pracovník v muzeích a knihovnách) vídeňského Österreichischen Museum für Kunst und Industrie, nynějšího MAKu. V dobových zprávách je mnohokráte zmiňován jako účastník nejrůznějších událostí, vedle všech významných osob vídeňského politického, společenského a kulturního života.

Bohužel se do dnešních dnů nepodařilo archivně nalézt onen Justim zmiňovaný katalog, ale je dohledána zpráva u jiného významného vídeňského historika Theodora von Frimmela, který uvádí v souvislosti s řešeným obrazem Correggia, který se u F. v. Schönbacha též nalézal a odkazuje na dražební katalog „Schönbach" z roku 1911 a „Kunstmarkt" z téhož roku (T. v. Frimmel, Studien und Skizzen zur Gemäldekunde III, Wien 1917, s. 55.).

Není jistě bez zajímavosti, že i T. v. Frimmel byl mezi 1881 a 1883 zaměstnancem téhož muzea.Jistě zajímavým dokladem jsou dvě razítka. První v horní časti plátna je firemní razítko rámařství a prodejny s malířskými potřebami Aloise Ebesedera, obchodu činného ve Vídni od roku 1879 dodnes.

Ve spodní části se nachází erb, který se díky přispění vídeňské heraldické společnosti podařilo přiřadit hraběcímu rodu Wollowicz, kteří obdrželi 5. června 1798 hraběcí titul. Věříme, že v brzké době se podaří dohledat další údaje o jednotlivých postavách tohoto tajemného příběhu, jež napomohou k vyjasnění chronologie událostí.

Do těchto souvislostí patří jistě štítek Praha clo (Prag 16 Zoll), který snad jednou pomůže objasnit, jak se obraz dostal českých zemí. Výzkum musí nadále probíhat, a to nepochybně i v součinnosti s mezinárodně uznávanými rakouskými odborníky. Ať tento příběh dopadne jakkoliv, tak krása tohoto obrazu bude trvalá, s neobyčejně přitažlivým obsahem.


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru