knižní novinky detailpraha: inter arma silent musae? - nejnovější svazek řady opera facultatis theologiae catholicae universitatis carolinae pragensis. historia et historia artium (nln)

Praha: Inter Arma Silent Musae? - nejnovější svazek řady Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium (NLN)

Anotace:

Ústav dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy vydal v Nakladatelství Lidové noviny jako třiatřicátý svazek své řady Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium knihu „Inter Arma Silent Musae?“ s podtitulem „Kulturní odkaz husitství v evropském a národním kontextu“.

Tématem knihy je husitství a jeho ohlas ve výtvarném umění a v architektuře v českých zemích v době předbělohorské, ale i v 19. a na počátku 20. století. Utrakvistické prostředí Čech tvořilo v rámci Evropy specifickou kulturní oblast, jejíž výraznou součástí byla i architektura a umělecké zakázky příslušníků strany podobojí. Avšak ne vždy je dnes možné v umělecké produkci „doby husitské“ spolehlivě rozpoznat právě díla reformně smýšlejících objednavatelů.

Jádro knihy tvoří soubor deseti případových studií o proměně společnosti v neklidné době husitských válek a po nich, o architektuře, malířství a sochařství, které různými způsoby reflektují jak boje utrakvistů za sebeurčení, tak naopak jejich snahy o konsenzuální zapojení se do běžného církevního života. (SK)

 

Markéta Jarošová (ed.), Inter Arma Silent Musae? Kulturní odkaz husitství v evropském a národním kontextu, Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium vol. XXXIII, Ústav dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2019, 288 stran, doporučená cena 299 Kč

 

Obsah:

ÚVODNÍ SLOVO

Jaroslav Čechura, Hrady husitské revoluce: mýtus, nebo realita?

Jaroslav Čechura, Husitský hejtman a statkář Jan ze Smiřic

Miroslav Šmied, Imperiální idea v jagellonském dvorském umění v kontextu dobového úsilí o renovatio regni a translatio imperii v Čechách po husitských válkách

Viktor Kubík, Poznámky k evropskému kontextu české knižní malby doby husitské

Jan Royt, Somnium Friderici sapientis Electoris Saxoniae (Sen saského kurfiřta)

Markéta Jarošová, Husité na bitevním poli. Zobrazení husitských bitev v kontextu antické a středověké výtvarné tradice

Markéta Jarošová, Renesanční portál baziliky sv. Jiří na Pražském hradě v kontextu patrocinia a dynastické úcty ke světci v době středověku

Markéta Jarošová, Renesanční portál baziliky sv. Jiří na Pražském hradě. Mezi formou a obsahem

Markéta Jarošová, Jan Žižka z Trocnova, přísný mstitel pýchy a lačnosti kněžské

Markéta Jarošová, Jan Hus – národní hrdina v Národním muzeu

 

Internet:

https://www.nln.cz/knihy/inter-arma-silent-musae-kulturni-odkaz-husitstvi-v-evropskem-narodnim-kontextu/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru