časopisy detailpraha: jak „vznikli“ slované - hlavní téma únorového čísla časopisu dějiny a současnost (2/2023)

Praha: Jak „vznikli“ Slované - hlavní téma únorového čísla časopisu Dějiny a současnost (2/2023)

Anotace:

Hlavním tématem letošního druhého čísla časopisu Dějiny a současnost, který vychází desetkrát ročně, jsou Slované v raném středověku.

Velká pozornost je věnována především „vzniku“ Slovanů a některým z mnoha otázek, na které se již dlouho hledají uspokojivé odpovědi. O proměnách raně středověké Evropy se stále vedou (dá se říci dokonce nekonečné) diskuse, do nichž se zapojují nejen archeologové a historici, ale také lingvisté. Vývoji „slovanské otázky“ a „slovanské vzájemnosti“ v 19. století se autoři zcela vyhnuli.

Slovanům v období raného středověku jsou věnovány celkem dva texty: Ivo Štefana (Kde se vzali Slované?) a Tomáše Klíra (Slované v Bavorsku). Třetí příspěvek pak přináší zajímavý rozhovor s jedním z nejvýznamnějších českých a evropských byzantologů, Vladimírem Vavřínkem. (SK)

Dějiny a současnost 2/2023, Jak „vznikli“ Slované. Představy o raně středověkých proměnách Evropy, 52 stran, cena 97 Kč

 

Příspěvky k hlavnímu tématu:

Ivo Štefan, Kde se vzali Slované? Obrysy nekonečné diskuse

Tomáš Klír, Slované v Bavorsku. Jazyk, hmotná kultura a konstrukce etnicity

„… aby i Slované byli připočteni k velkým národům, které slaví Boha svou vlastní řečí“

Rozhovor s Vladimírem Vavřínkem o vědecké cestě k byzantologii, o Slovanech, cyrilometodějském odkazu a také o studiu, osobnostech a nástrahách „asistentokracie“ v padesátých a šedesátých letech 20. století

 

Internet:

http://dejinyasoucasnost.cz/archiv/2023/2/

 

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru