knižní novinky detailpraha: jan hus. život a smrt kazatele – nejnovější životopis českého kazatele

Praha: Jan Hus. Život a smrt kazatele – nejnovější životopis českého kazatele

Nakladatelství Lidové noviny vydalo u příležitosti šestistého výročí upálení Jana Husa nejnovější biografii tohoto významného a vlivného kazatele, jejímž autorem je český medievista Pavel Soukup (1976). Kniha „Jan Hus. Život a smrt kazatele“ vyšla jako jednatřicátý svazek edice Česká historie.

Soukup napsal knihu původně v němčině pro stuttgartské vydavatelství Kohlhammer (Jan Hus. Prediger – Reformator – Märtyrer, 2014). Pro české vydání text mírně rozšířil o pasáže vypuštěné z německého vydání z důvodu rozsahu a navíc zařadil druhou kapitolu, v níž shrnuje dějiny psaní o Janu Husovi.

Nejedná se o klasický životopis, v němž by autor líčil chronologicky „první“ život mistra Jana Husa (od narození až po smrt), nýbrž se soustředil na úspěch a především pak pád českého kazatele, který se původně těšil velké podpoře panovnického dvora i přátelství pražského arcibiskupa. Klasický životopis tak „tvoří“ pouze třetí, velice stručná kapitola, která napomáhá k lepší orientaci ve zbývajícím textu. Jen minimální pozornost je v knize věnována Husovu „druhému“ životu.

Jan Hus získal za svého života jako kazatel v Betlémské kapli nebývalou proslulost a mnoho stoupenců. Je představen jako příklad pozdně středověkého intelektuála, veřejně angažovaného učence, jenž se nejen kvůli svým názorům, ale též popularitě dostal do vážných potíží, které jej dovedly až do Kostnice, kde byl uvězněn, souzen a nakonec upálen jako kacíř. Je svým způsobem paradox, že se Jan Hus celý život zabýval obdobnými myšlenkami jako otcové kostnického koncilu, tedy jak napravit zlořády v církvi, sužované papežským schizmatem a nedůstojným životním stylem duchovních.

Soukup se ve větší části textu zabývá genezí rozsudku a hledá jeho příčiny v osobitých rysech Husovy životní dráhy a veřejného působení. Na začátku každé kapitoly stojí jedna významná událost, od níž se pak odvíjí hlavní líčení. Na počátku Husovy kariéry tak stojí událost z roku 1402, kdy byl Hus jmenován správcem Betlémské kaple, poslední kapitola je pak věnována rokům 1414-1415, kostnickému koncilu.

Autor si v závěru každé kapitoly klade otázku, zda daný problém či událost z Husova života vedla k jeho odsouzení. Zároveň přibližuje nejvýznamnější impulsy, které vedly k vytvoření „husitské zájmové skupiny“ a k jejímu vymezení vůči většinové církvi.

Samotného Husa srovnává s dalšími osobnostmi nejen církevního, ale i univerzitního života počátku 15. věku. Tím chce jasně ukázat, v čem byl Jan Hus jedinečný a v čem naopak byl typickým představitelem své doby. Husovu osobnost tak zasazuje do širšího dobového kontextu. Máme štěstí, že se dochovalo Husovo rozsáhlé dílo a také jedinečná korespondence, jejichž prostřednictvím můžeme nahlédnout nejen do myšlenkového světa středověkého učence.

Pro mnohé historiky je zajímavá především Husova smrt na hranici, historici by se ale měli zabývat i jeho životem a činy, protože ve své době patřil k výrazným a hlavně velice vlivným osobnostem. Pavel Soukup právě takto Husa vnímá a přibližuje čtenářům klíčové události jeho života.

Jan Hus bývá stále vnímán jako předchůdce Martina Luthera. Autor se proto v epilogu své práce zabývá právě vztahem mezi Husem a německou reformací a dochází k závěru, který u nás začíná převažovat, že reformace začíná již v 15. století, tedy s husitstvím. Někdy se hovoří o tzv. první reformaci.

Text knihy z edice Česká historie je klasicky doplněn zajímavým černobílým obrazovým doprovodem. Poznámkový aparát je pak redukován na jen nezbytné minimum. Poznámky se omezují především na odkazy na prameny a některé speciální studie k jednotlivým problémům.

Soukupova podnětná práce je napsána svěžím jazykem a především srozumitelně, takže se s husitskou problematikou může obeznámit každý. Čtivá kniha si jistě najde své vděčné čtenáře a určitě osloví i odborníky, kteří budou hledat další odpovědi na některé z otázek, které si ve své práci klade i samotný autor.

 

Marek Zágora

 

Pavel Soukup, Jan Hus. Život a smrt kazatele, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2015, 228 stran, doporučená cena 249 Kč

 

Internet:

https://www.nln.cz/knihy/jan-hus-zivot-smrt-kazatele/

 

K německému vydání:

http://www.stavitele-katedral.cz/stuttgart-vysel-zivotopis-jana-husa-v-nemcine-biografie-jan-hus-prediger-%E2%80%93-reformator-%E2%80%93-martyrer/

 

Obsah:

1 Na úvod: Obžalovaný v Kostnici

2 Jan Hus v rukách historiků

3 Mistr Jan Hus – stručný životopis

4 Hus jako kazatel. Jmenování správcem Betlémské kaple, 1402

5 Pražský viklefismus a „učená hereze“. První odsouzení Viklefových článků, 1403

6 Jan Hus a reforma církve. Synodální kázání, 1405 a 1407

7 Univerzitní kariéra mistra Husa. Rektorská řeč „Posilněte svá srdce“, 1409

8 Generace Kutnohorského dekretu. Pražská univerzita jako středoevropská křižovatka

9 Husitská mediální kampaň. Odvolání proti papežskému zákazu kázání, 1410

10 Veřejné angažmá a politická podpora. Královská konfiskace církevního majetku, 1411

11 Vůdce protestního hnutí. Pražské odpustkové bouře, 1412

12 Proces. Odvolání ke Kristu, 1412

13 Neviditelná církev a podmíněná poslušnost. Husova kniha O církvi, 1413

14 Tvorba v národním jazyce a misie na venkově. Česká postila, 1413

15 Kostnický koncil: Odsouzení a poprava, 1414-1415

16 Epilog: Husitství a reformace


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru