knižní novinky detailpraha: jeroným pražský. středověký intelektuál, mučedník české reformace a hrdina národní tradice (filosofia)

Praha: Jeroným Pražský. Středověký intelektuál, mučedník české reformace a hrdina národní tradice (Filosofia)

Anotace:

Filosofia, nakladatelství Filosofického ústavu Akademie věd ČR, vydala společně s Filozofickou fakultou UK kolektivní monografii nazvanou „Jeroným Pražský. Středověký intelektuál, mučedník české reformace a hrdina národní tradice“. Publikace, která je zasvěcena muži, jenž je stále ve stínu Jana Husa, vyšla jako desátý svazek edice Europeana Pragensia.

Jeroným Pražský (†1416) patřil k nejvýraznějším postavám počátků husitského hnutí. Jako mistr svobodných umění, myslitel, brilantní řečník a také diplomat ovlivnil svým počínáním směřování pražské univerzity i českých zemí i sousedících regionů a center vzdělanosti. Po odsouzení kostnickým koncilem a smrti upálením se stal, podobně jako jeho blízký přítel Jan Hus, mučedníkem české i evropské církevní reformace, a nejpozději v 19. století i hrdinou národní tradice.

Jednotlivé studie se zabývají Jeronýmovým myšlením a jeho místem v různých myšlenkových tradicích. Mapují rovněž jeho druhý život, ukazují, jakým způsobem byl vyobrazován a jak mu byla projevována úcta. Věnují se také Jeronýmově roli v dobách národního vzepětí v 19. a 20. století. Kniha přináší i zamyšlení nad místem Jeronýma Pražského ve vědeckém díle předních českých historiků. Objevné je pak i pojednání o jeho cestách a činnosti v Litevském velkoknížectví, kde se mohl sblížit s pravoslavím. (SK)

 

Ota Pavlíček (ed.), Jeroným Pražský. Středověký intelektuál, mučedník české reformace a hrdina národní tradice, Filosofia, Praha 2018, 211 stran, doporučená cena 200 Kč

 

Internet:

http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=511


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru