knižní novinky detailpraha: jimi země česká stála. soubor studií k českým elitám raného a vrcholného středověku (nln)

Praha: Jimi země česká stála. Soubor studií k českým elitám raného a vrcholného středověku (NLN)

Anotace:

Nakladatelství Lidové noviny vydá pod názvem „Jimi země česká stála“ soubor studií k českým elitám raného a vrcholného středověku, jejichž autorem je historik a archeolog Tomáš Velímský.

Publikace obsahuje výbor dvaadvaceti studií, které vznikly v rozpětí třiceti let. První začíná rokem 845, kdy elita z Čech poprvé vstoupila do středoevropských souvislostí, a končí příběhem Alberta ze Žeberka, jenž od roku 1277 po čtyři desetiletí náležel mezi přední velmože Českého království.

Všechny studie se vyznačují jednotnými poznávacími přístupy. Díky promyšlenému zacházení se všemi kategoriemi dostupných informací nachází autor ve svých mikrohistorických sondách cenné fazety, které doposud zůstávaly nepovšimnuty či nedoceněny. Svým věcným přístupem se pak stávají cenným přínosem k hledání uspokojivých odpovědí na otázky směřující k samotné podstatě života středověké společnosti. (SK)

Tomáš Velímský, Jimi země česká stála. Soubor studií k českým elitám raného a vrcholného středověku, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2023, 368 stran, 449 Kč

Obsah:

Předmluva

Úvod

1. Rok 845: křest 14 českých knížat a jejich doprovodu. K chronologii, logistice a interpretaci události

2. Rituál usmíření a nejstarší svatováclavské legendy

3. Čechy a vlastnické kostely. K elitám českého raného středověku

4. Vršovci a ti druzí

5. K problematice pozemkové držby českých velmožů a družiníků v období 11.–12. století

6. Vzestupy a pády bílinských hradských správců

7. Paní Bohatěj a její blízcí

8. Příběh rodu Milhosticů

9. K problematice pozdně románských vlastnických kostelů

10. Exegi monumentum. Svědectví pozdně románského tribunového kostela sv. Mikuláše v Potvorově

11. Česká nobilita doby Hroznatovy. Od družinných elit raného středověku k vrcholně středověké pozemkové šlechtě

12. K donaci vsí Blegou a Nabrezine litomyšlským premonstrátům (Kastelán Blah a jeho rod II)

13. Hrabišici Všebor a Kojata a počátky vrcholně středověkého Mostu

14. O královském podčeším, který toužil stát se stolníkem

15. Zapomenutý rod od Komořanského jezera

16. Záhadný miles Eppo a jak se z lužických Schliebenů stali páni ze Slivna, Pušperka, Poděhus a možná i z Janovic

17. Ojíř z Friedberka. Rytíř, který hájil čest českého krále

18. Herwicus de Dycin nebo otec Fridricha ze Šumburka?

19. Říšští ministeriálové ze Schönburgu a počátky české rodové větve pánů ze Šumburka

20. Ministeriálové z Waldenbergu a poslední Přemyslovci

21. Dětřich Špaček z Kostelce nebo Dietrich Spatzmann?

22. Albert ze Žeberka. Téměř půlstoletí ve službách šesti českých králů

Internet:

https://www.nln.cz/knihy/jimi-zeme-ceska-stala-soubor-studii-k-ceskym-elitam-raneho-a-vrcholneho-stredoveku/

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru