knižní novinky detailpraha: jiří z poděbrad. král český – monografie nejen o volbě jiřího z poděbrad českým králem

Praha: Jiří z Poděbrad. Král český – monografie nejen o volbě Jiřího z Poděbrad českým králem

Nakladatelství Olympia vydalo pod názvem „Jiří z Poděbrad. Král český“ kolektivní monografii k pětistému šedesátému výročí zvolení Jiřího z Kunštátu a Poděbrad českým králem a jeho následné korunovace.

Zvolení Jiřího z Poděbrad českým králem 2. března 1458 je velice významným mezníkem v našich dějinách. Jednalo se o první skutečnou volbu bez ohledu na příbuzenské a dědické vztahy, kdy byl novým králem zvolen šlechtic, jenž nepocházel ze žádného evropského panovnického rodu. Volba byla navíc ještě výjimečná i tím, že byl českým králem zvolen husita.

Texty jsou rozděleny do čtyř oddílů a celkem třinácti kapitol. První oddíl, jehož hlavním autorem je Petr Čornej, který se Jiřímu z Poděbrad věnoval již v řadě svých dřívějších prací, je zasvěcen samotné volbě českým králem, která je zasazena do širších středoevropských souvislostí. Čornej přiblížil nejen volbu, ale i volební boj, který ji předcházel, a následné ohlasy.

Podobně jako Jiří z Poděbrad byl v Uherském království zvolen novým uherským panovníkem mladý Matyáš Hunyadi, známý spíše jako Matyáš Korvín, do něhož byly vkládány naděje, že bude úspěšně čelit osmanské expanzi. Obě volby pak byly jasnou manifestací vítězství stavovského principu.

Druhá část přináší tři texty ke korunovaci „krále dvojího lidu“. Tím, že v roce 1458 nebyl obsazen úřad pražského arcibiskupa (zvolený utrakvista Jan Rokycana nebyl nikdy uznán papežem a ani nebyl vysvěcen na biskupa), musel být 7. května 1458 Jiří z Poděbrad korunován uherskými biskupy, čemuž je věnována jedna z kapitol. O den později pak byla stejnými biskupy korunována i jeho manželka Johana z Rožmitálu.

Zajímavou kapitolou je text o elekčním horoskopu pro korunovaci Jiřího z Poděbrad, který jasně ukazuje, že došlo k přesnému načasování korunovace nového panovníka, což nebylo až tak nic výjimečného, jak dokazují dochované korunovační horoskopy jiných pozdně středověkých králů. Je to zároveň důkaz velkého zájmu korunovaných hlav o astrologii, která je doložena např. i u u nás vládnoucích Lucemburků v čele s Karlem IV.

Předposlední oddíl nejprve přibližuje ohlas Jiříkovy volby v Polsku. Následující příspěvek „Ženy husitského krále: Kunhuta za Šternberka“ je pak přetiskem textu Rudolfa Urbánka z knihy „Královny, kněžny a velké ženy české“ z roku 1940, která se v roce 1996 dočkala i druhého, zkráceného vydání.

Pozornost je věnována i další výrazné osobnosti doby Jiřího z Poděbrad, kterou byl již výše zmíněný Jan Rokycana. Je přiblížena jeho cesta až k arcibiskupskému úřadu a hlavně jeho vztah k novému českému panovníkovi, který byl docela napjatý, protože se Rokycanovi příliš nezamlouvala králova vstřícná politika vůči katolíkům.

Poslední tři kapitoly jsou věnovány odkazu „husitského krále“ a jeho doby. Nejprve je docela podrobně přiblížen odkaz proslulého husitského chorálu „Ktož jsú boží bojovníci“ v hudbě 19. a 20. století. Postava samotného krále se pak stala inspirací i pro historickou prózu Aloise Jiráska. V některých jeho dílech se objevila jen epizodicky, v jiných se stal král hlavním hrdinou, zejména ve dvoudílném, nedokončeném románu „Husitský král“.

Podnětná je i poslední kapitola o vyobrazeních Jiřího z Poděbrad na hracích kartách, škoda jen, že je toto téma pouze naznačeno, určitě by si zasloužilo mnohem větší prostor.

Monografie „Jiří z Poděbrad. Král český“ je pěkným příspěvkem k výročí zvolení a korunovace Jiřího z Poděbrad českým králem, který si jistě najde i své čtenáře. Zároveň jsou představena i další zajímavá témata, která ukazují, že osobnost a doba husitského krále mají badatelům stále co nabídnout.

 

Marek Zágora

 

Václav Liška (ed.), Jiří z Poděbrad. Král český, Olympia ve spolupráci s ČVUT a městem Poděbrady, 2018, 230 stran, doporučená cena 299 Kč

 

Obsah:

Úvodem

Oddíl I.

KRÁLOVSKÁ VOLBA

1 Petr Čornej, Ex ante…

2 Petr Čornej, Volební zápas

3 Petr Čornej, Ex post

4 Bořivoj Marek, Zlatá bula Karla IV.

Dodatek č. 1

Bořivoj Marek, Zlatá bula Karla IV.

Oddíl II.

KORUNOVACE

5 Jiří Klobušický, Uherští biskupové při korunovaci Jiřího z Poděbrad

6 Hana Hanzlíčková, Svatojiřské abatyše a korunovace české královny ve středověku

7 Zdeněk Žalud, Elekční horoskop pro korunovaci Jiřího z Poděbrad

Dodatek č. 2

Jaroslav Pelikán, Korunovační pochod

Oddíl III.

V TÉ DOBĚ…

8 Wojciech Iwanczak, Koronacja Jerzego z Podiebradów i jej echa w Polsce

9 Rudolf Urbánek, Ženy husitského krále: Kunhuta ze Šternberka

10 Radka Křížková-Červená, Mistr Jan Rokycana a jeho cesta k podpoře volby Jiřího z Poděbrad jako českého krále

Oddíl IV.

ODKAZY JIŘÍHO Z PODĚBRAD

11 Jiří Bezděk, Reflexe chorálu „ktož jsú boží bojovníci“ v hudbě 19. a 20. století

12 Miloš Zelenka, Postava Jiřího z Poděbrad v historické próze Aloise Jiráska

13 Michaela Caranová, Vyobrazení Jiřího z Poděbrad na hracích kartách

 

Internet:

https://www.kosmas.cz/knihy/248604/jiri-z-podebrad-kral-cesky/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru