archiv detailpraha: kalich jako symbol v prvním století utrakvismu

Praha: Kalich jako symbol v prvním století utrakvismu

Anotace:

Centrum medievistických studií vydalo v nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR Filosofia kolektivní monografii „Kalich jako symbol v prvním století utrakvismu“.

Autoři jednotliví textů zastupující různé obory bádání o minulosti zkoumají roli kalicha v náboženském a veřejném životě 15. století. Ve svých statích se věnují na jedné straně teoretickému odůvodnění a praktickému zavedení utrakvismu v roce 1414, na straně druhé  pak kulturněhistorickému kontextu přijímání pod obojí v dalším vývoji husitství.

První století utrakvismu umožňuje sledovat posun významů mezi učenou a neučenou sférou, mezi husitským a katolickým prostředím i mezi oblastmi písemného a vizuálního vyjadřování. Jednotlivé příspěvky se zaměřují především na symbolickou funkci kalicha, ale upozorňují také na její limity a na konkurenční identifikační prostředky, které se v 15. století objevily.

 

Marek Zágora

 

Ota Halama a Pavel Soukup (eds.), Kalich jako symbol v prvním století utrakvismu, CMS a Filosofia, Praha 2017, 243 stran, doporučená cena 130,- Kč

 

Internet:

http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=477


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru