knižní novinky detailpraha: karel iv. a burgundské – zajímavý příspěvek nejen k výročí narození karla iv.

Praha: Karel IV. a burgundské – zajímavý příspěvek nejen k výročí narození Karla IV.

V říjnu 2016 se konal na půdě Karlovy univerzity seminář pro odbornou veřejnost z řad historiků a specialistů na vinařskou kulturu, jehož cílem bylo v rámci oslav sedmistého výročí narození římského císaře a českého krále Karla IV. pojednat o počátcích pěstování burgundských odrůd na našem území a přiblížit přínos Karla IV. a vlastně celé lucemburské dynastie pro české a moravské vinařství a vinohradnictví.

Výsledkem semináře je sborník nazvaný „Karel IV. a burgundské“ s podtitulem „Tradice pěstování a pití burgundského vína v českých zemích od středověku dodnes“. Publikace obsahuje celkem šest textů, které nahlížejí danou problematiku z mnoha různých úhlů pohledu.

Úvodní příspěvek přibližuje „cesty“ vinné révy na naše území a vinařství v Čechách v období před nástupem Lucemburků na český trůn. Vinařství se stalo doménou církevních institucí, ale postupně začal hrát významnou roli i panovník a záhy se do pěstování vína zapojily i šlechtické rody.

Editor sborníku Václav Žůrek se zaměřil na Karla IV. jako mecenáše pěstování vína. V době Karlova nástupu na trůn mělo pěstování vinné révy již dlouhou tradici. Císař a český král vinařství podporoval a vydal řadu především organizačních nařízení a opatření, kterými zásadním způsobem přispěl k vinohradnictví v Čechách. Následující text Zdeňka Vostrého pak ukazuje, jakým způsobem se o rozvoj vinařství na Moravě zasloužili Karlův mladší bratr, moravský markrabě Jan Jindřich, a později jeho syn Jošt.

Historii burgundských vín, konkrétně odrůdě Pinot je zasvěcen příspěvek francouzských odborníků. Nejprve podávají přehled geografického a historického vinařství v Burgundsku od starověku až po současnost. Velkou pozornost věnují Pinotu, o němž jsou první doložené zmínky z roku 1375. Pinot patřil mezi vzácná vína a možná i proto se v dochovaných pramenech moc neobjevuje. Pinot si velice oblíbili burgundští vévodové a od 16. století se začalo jeho pěstování šířit do dalších zemí a dnes jej najdeme po celém světě.

Autoři se zamýšlejí i nad tradovaným tvrzením, že burgundské víno přivezl do Čech Karel IV. S ohledem na nejstarší zmínku o Pinotu, je ale málo pravděpodobné, že by k tomu opravdu došlo.

Historik umění Jan Royt přiblížil ikonografii vinné révy na uměleckých památkách z doby posledních Přemyslovců a prvních Lucemburků na historickém území zemí Koruny české. Všímá si motivů spjatých s vínem a vinnou révou u vybraných památek. Pěstování vína a sklizeň hroznů se např. velice často objevují v malovaných svatováclavských cyklech.

V závěrečné stati je pojednáno o odrůdách skupiny Pinot hned z několika pohledů a postupně jsou představeny všechny u nás pěstované odrůdy v čele s tolik populárním rulandským šedým.

Všem zájemcům se do rukou dostává velice netradiční, ale zároveň zajímavý příspěvek ke karlovskému jubileu, který jasně ukazuje, že si Karel Lucemburský velice dobře uvědomoval ekonomický význam pěstování vína a bezesporu vnímal víno i jako výrazný kulturní motiv a symbol. Karlovou zásluhou získalo české vinohradnictví organizační řád a jím zavedená podpora vinařství přispěla k jeho dalšímu rozvoji. Co se burgundských odrůd týče, není možné pramenně doložit, že by je do Čech dovezl právě Karel IV. Je to dáno mimo jiné i tím, že určení jednotlivých odrůd ze středověkých písemných pramenů je často velice komplikované.

 

Marek Zágora

 

Václav Žůrek (ed.), Karel IV. a burgundské. Tradice pěstování a pití burgundského vína v českých zemích od středověku dodnes, Univerzita Karlova v Praze, Praha 2017, 148 stran

 

Obsah:

Tomáš Zima, Úvod ke sborníku

Václav Žůrek, Předmluva

Petr Meduna, Vinařství v Čechách v době předkarlovské

Václav Žůrek, Karel IV. jako mecenáš pěstování vína v Čechách

Zdeněk Vostrý, Vliv Lucemburků na rozvoj viničního práva

Jean-Pierre Garcia – Guillaume Grillon – Thomas Labbé, „Ušlechtilý“ pinot: osudy mytické odrůdy z Burgundska

Jan Royt, Ikonografie vinné révy na památkách z doby vlády posledních Přemyslovců a prvních Lucemburků v historických zemích Koruny české

Pavel Pavloušek, Odrůdy skupiny Pinot z pohledu ampelografického, pěstitelského a enologického


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru