knižní novinky detailpraha: karel iv. a emauzy. liturgie, text, obraz (artefactum)

Praha: Karel IV. a Emauzy. Liturgie, text, obraz (Artefactum)

Anotace:

Nakladatelství Artefactum vydalo sborník „Karel IV. a Emauzy“ s podtitulem „Liturgie, text, obraz“, která vychází z příspěvků, jež zazněly na stejnojmenné vědecké konferenci v říjnu 2016. Kniha přináší nejnovější poznatky nejen o klášteru Na Slovanech (Emauzy), který založil Karel IV., ale i o literární, zejména pak českojazyčné produkci jeho doby.

Publikace navazuje na jeden z nejzajímavějších výstavních projektů k sedmistému výročí narození římského císaře a českého krále Karla IV. nazvaný „Slovanský klášter Karla IV. Zbožnost, umění, vzdělanost“. Podnětná výstava byla k vidění až do listopadu 2016 v prostorách kláštera Na Slovanech a návštěvníci měli jedinečnou možnost seznámit se s výjimečnou fundací Karla Lucemburského. Výstava, která byla svým způsobem doplňkem mezinárodní výstavy „Císař Karel IV. 1316-2016“ ve Valdštejnské jízdárně, představila klášter jako významné duchovní centrum Nového města pražského a evropské centrum hlaholské písemné kultury. Velká pozornost byla věnována i jeho architektuře a hlavně pozoruhodné malířské výzdobě ambitu.

V početném autorském kolektivu jsou zastoupeni slavisté, muzikologové, bohemisté, literární vědci a historici umění. Publikace je jedním z posledních příspěvků k nedávnému karlovskému výročí.

 

Marek Zágora

 

Kateřina Kubínová a kol. (eds.), Karel IV. a Emauzy. Liturgie, text, obraz, Artefactum, Praha 2017, 353 stran, doporučená cena 440 Kč

 

Internet:

http://www.udu.cas.cz/cs/nakladatelstvi-artefactum/

 

Obsah:

Úvod

Klára Benešovská, Pohled zpět (Rozšířené úvodní slovo, proslovené při zahájení konference dne 5. října 2016)

Václav Čermák, Ke kořenům církevněslovanského písemnictví kláštera Na Slovanech

Miroslav Vepřek, Českohlaholské písemnictví Emauzského kláštera a jeho jazyková podoba

Martina Kramarić, Staročeské Zrcadlo člověčieho spasenie ve starochorvatské literatuře 15. století

David Eben, Strahovské hlaholské zlomky a jejich vztah k pražské chorální tradici

Jurij Snoj, Nově objevený zlomek rukopisu hlaholského chorálu

Tomáš Slavický, Píseň svatého Vojtěcha. Tradice písně Hospodine, pomiluj ny, svatovojtěšská legenda a pražský Slovanský klášter

Lukáš Matoušek, Hudební nástroje zobrazené v Emauzích

Klára Benešovská, Karmelitáni a slovanští benediktini na Novém Městě pražském

Jan Dienstbier, Král nebo konvent? Otázky nad ikonografií emauzského typologického cyklu

Kateřina Kubínová, Emauzský cyklus a liturgie

Petr Skalický, Druhý a další životy středověkých nástěnných maleb v ambitu Emauzského kláštera

Adam Pokorný, Výsledky restaurátorského průzkumu dvou polí severního křídla ambitu kláštera Na Slovanech

Petr Nejedlý, Emancipace češtiny jako kulturního jazyka za vlády Karla IV.

Martina Jamborová, Jazyk staročeských rukopisů Korunovačního řádu Karla IV.

Kateřina Voleková, Mariánské hodinky v kontextu staročeského překladu žaltáře

Matouš Jaluška, Nebeský klid. Role světecké intervence ve staročeské rytířské epice

Lukáš Reitinger, Krumlovský Liber depictus a jeho první čtenář

Daniel Soukup, Mor, masakr, Maria. Protižidovské aspekty pozdně středověké zbožnosti

Martin Bažil, Karel IV. jako služebník Antikristův? Obraz císaře v pozdně středověké masopustní hře Des entkrist vasnacht

 

K doprovodné publikaci k výstavě Slovanský klášter Karla IV.:

http://www.stavitele-katedral.cz/praha-publikace-k-vystave-slovansky-klaster-karla-iv-the-slavonic-monastery-of-charles-iv/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru