knižní novinky detailpraha: karel iv. sen gotické svobody – jeden z posledních příspěvků k sedmistému výročí narození karla iv.

Praha: Karel IV. Sen gotické svobody – jeden z posledních příspěvků k sedmistému výročí narození Karla IV.

S mírným zpožděním vydala k sedmistému výročí narození římského císaře a českého krále publikaci i Národní knihovna České republiky. Autorem drobné knížečky s názvem „Karel IV. Sen gotické svobody“ je historik Zdeněk Uhlíř, který napsal zajímavou knížku i k výročí upálení Jana Husa (Jan Hus. Problém přijmout svobodu). Publikace svým způsobem vychází i k výročí roku 2018, kdy si připomeneme šest set čtyřicet let od Lucemburkovy smrti.

Autor se pokouší ve čtyřech kapitolách přiblížit osobnost a dobu Karla IV. z nových úhlů pohledu. Nejedná se tedy o velkolepou oslavu římského císaře a českého krále jako největšího Čecha, naopak se jej snaží představit jako člověka z masa a kostí, který jedná samostatně, sice v souhře a protihře s dalšími dějinnými činiteli, ale především s ohledem na svoje vlastní zájmy a priority.

Na základě konkrétních příkladů ukazuje, že Karel IV. byl typickým pozdně středověkým vladařem, reprezentantem své doby, který byl již za svého života vnímán kontroverzně, což by se dalo ale vnímat i pozitivně, protože to dodalo českým dějinám výraznou dynamiku. Karel Lucemburský vyvolával u tehdejších společenských kritiků negativní emoce, které se pak zásadním způsobem promítly i do našich dějin.

Uhlíř se dále zabývá Karlovou individuální identitou ve vztahu k českému politickému národu, k zemské obci a ke vznikající občanské společnosti. Všímá si také jeho mravního profilu, na který byl u středověkých panovníků kladen velký důraz. Karlovi současníci si všímali jeho chování a jednání, což se pak projevilo i na jeho soudobém hodnocení.

Věnuje se rovněž státnickému aspektu Karlovy vlády, který nebyl omezený jen na Čechy a Moravu, ale snažil se o pokud možno všestranné sjednocení zemí Koruny české. Všímá si též jeho hospodářské politiky, jeho pokusů o vytvoření když ne volného, tak alespoň jednotného trhu.

V jedné z kapitol se zabývá též tzv. druhým tělem krále, tedy panovnickou funkcí, která nesouvisí s abstraktní představou státu, nýbrž se symbolickou výrazně smyslovou reprezentací české společnosti jako celku. Neměli bychom tedy vidět národ jako stát, ale nahlížet jej jako společnost.

Knížečka „Karel IV. Sen gotické svobody“ Zdeňka Uhlíře sice není jednoduchým čtením, přesto je podnětným textem, jenž nabízí řadu tezí k zamyšlení.

 

Marek Zágora

 

Zdeněk Uhlíř, Karel IV. Sen gotické svobody, Národní knihovna České republiky, Praha 2017, 80 stran, doporučená cena 150 Kč

 

Obsah:

Úvod

Osoba

Státník

Druhé tělo krále

Antikrist

Závěr

Resumé

Poznámky


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru