knižní novinky detailpraha: katalog výstavy kniha a závoj. 1100 let od úmrtí kněžny a světice ludmily (národní knihovna české republiky)

Praha: Katalog výstavy Kniha a závoj. 1100 let od úmrtí kněžny a světice Ludmily (Národní knihovna České republiky)

Anotace:

Národní knihovna České republiky vydala katalog „Kniha a závoj. 1100 let od úmrtí kněžny a světice Ludmily“ k stejnojmenné výstavě, konané od 13. prosince 2021 do 30. ledna 2022 v Galerii Klementinum a od 14. do 16. ledna 2022 v Zrcadlové kapli Klementina.

Hlavním cílem publikace je představit obraz svaté Ludmily v písemné knižní kultuře českého středověku a novověku. Je rozvržena do autorských statí a následného katalogu originálů, které byly představeny na výstavě. Statě reflektují svatou Ludmilu v písemných dílech od nejstarších rukopisů po tištěnou produkci s mírným přesahem až po rok 1800 a zasazují je do celkového obrazu středověké a novověké knižní kultury. Jednotliví autoři se věnují zhodnocení dílčích témat, která v mnohých případech vedla k novým objevům a nalezení dalších souvislostí. Katalogová část přináší chronologicky celkem jednapadesát hesel, z nichž čtrnáct představuje rukopisné a třicet sedm tiskové originály. Každé heslo doprovází obrazový materiál, na němž lze mimo jiné sledovat i vývoj vizuální stránky svatoludmilského kultu. (SK)

Renáta Modráková – Jan Vojtíšek a kol., Kniha a závoj. 1100 let od úmrtí kněžny a světice Ludmily, Národní knihovna České republiky, Praha 2022, 271 stran, doporučená cena 385 Kč

Obsah:

Úvod

Ludmilin život

Svatoludmilský kult

Počátky svatoludmilského kultu a nejstarší legendy

Ludmilin kult v klášteře benediktinek u sv. Jiří

Ludmilin kult v době lucemburské

Ludmilin kult v době husitské a pohusitské

Ludmilin kult na pozadí pobělohorské rekatolizace

Ludmila ve svatováclavské legendě

Počátky svatováclavského kultu a nejstarší legendy

Ludmila a svatý Václav ve vrcholném středověku

Ludmila a Václav jako svatí v době utrakvismu

Postava Ludmily jako průvodkyně Václava v pobělohorském období

Ludmila jako součást panteonu českých svatých

Ludmila ve středověkém panteonu českých svatých

Ludmila a „svaté Čechy“ v době baroka

Ludmila v dějepisectví

Ludmila ve středověkém dějepisectví

Ludmila v dějepisectví pohusitského a předbělohorského období

Barokní pohledy na svatou kněžnu

Ludmila pod světlem osvícenské kritiky

Ludmila v kazatelství

Ludmila v utrakvistickém kazatelství a liturgii

Ludmila v pobělohorské homiletice

Ludmila a hudba

Hudba a svatá Ludmila v okruhu kláštera benediktinek u sv. Jiří na Pražském hradě

Ludmila v českých graduálech a kancionálech

Svatá Ludmila v kramářských tiscích

Missa sanctae Ludmillae Františka V. Habermanna

Ludmila jako přímluvkyně

Ludmila jako přímluvkyně ve středověku

Svatá Ludmila jako přímluvkyně v průběhu 16. až 18. století

Závěr

Katalog

Bibliografie

Internet:

https://text.nkp.cz/o-knihovne/zakladni-informace/vydane-publikace/prave-vyslo-cele


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru